Rusya, Yabancı Ajan İlan Edilenlerin Seçimlere Katılmasını Yasakladı

HABERRUS - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ajanların herhangi bir seçime katılmasını yasaklayan bir yasayı imzaladı. Bu yasa, yabancı ajan olarak tanımlanan bireylerin aday, gözlemci veya vekil olmasını da engelliyor. Yasaya göre, yabancı ajan olarak kabul edilen ve halihazırda devlet organlarında görev yapan kişiler, bu statülerini sicilden sildirmedikleri takdirde, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 180 gün içinde yetkilerinden mahrum kalacaklar.

Yabancı Ajanların Seçimlere Katılımı:

Yabancı ajanların hükümetin her kademesindeki seçimlere katılması yasaklanmıştır.

Bu kişiler seçim gözlemcisi, aday, seçim birliklerinin yetkili temsilcisi veya aday vekili olarak görev alamazlar.

Mevcut Görevlere Etkisi:

Halihazırda kamu kurumlarında görev yapan yabancı ajanlar, 180 gün içinde sicilden çıkarılmazlarsa yetkilerinden mahrum kalacaklar.

Adaylık Şartları:

Aday olmak isteyen yabancı temsilcilerin, seçimlere kaydolmak için gerekli belgeleri teslim ettikleri tarihte yabancı temsilcilik statülerini sona erdirmeleri gerekmektedir.

Aşırılıkçılar ve Terörle İlgili Kısıtlamalar:

Aşırılıkçı veya terör örgütlerinin faaliyetlerine karışan kişilerin seçim komisyonlarında oy kullanması yasaklanmıştır.

Devlet Dumasına Sunulması: Tasarı, 1 Aralık 2023'te Devlet Dumasına kaydedildi. Başlangıçta, hatalı ve yazım hatası içeren belgeler sunan vatandaşların seçimlere katılmasını engellemeyi amaçlıyordu.

Değişiklikler: İkinci okuma aşamasında, yabancı ajanlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere 74 değişiklik yapıldı.

Onay Süreci: Belge, 6 Mayıs'ta ikinci ve üçüncü okumalarda onaylandı ve Federasyon Konseyi tarafından 14 Mayıs'ta onaylandı.

Yürürlüğe Girmesi: Kanun, resmi olarak 15 Mayıs'ta yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Yabancı Ajanların Önceki Hakları

Yabancı temsilciler, aday olarak çeşitli düzeylerde seçimlere katılma hakkına sahiptiler, ancak aday olma rıza beyanında, kampanya ve bilgilendirme materyallerinde yabancı temsilci olduklarını belirtmeleri gerekiyordu. Yargıtay, Haziran 2023'te yabancı ajanların seçim gözlemcisi olamayacağını kabul etmişti.

Yasaya göre, yabancı temsilciler artık aday gösterme, aday listelerini veya kayıtlı adayların seçimini teşvik eden veya engelleyen faaliyetlerde bulunamayacaklar. Ayrıca, referandum yapılmasına yönelik girişimlerde bulunmaları ve seçim kampanyalarına katılmaları da yasaklanmıştır.