Putin yeni askeri doktrini onayladı; NATO’nun güçlenmesi tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri varlığını artırmasını en büyük tehdit olarak gören yeni “Rusya Federasyonu Askeri Doktrinini” onayladı.

Kuzey Afrika, Suriye, Irak ve Afganistan’da yeni tehditlerin oluşmasından endişe duyan Rusya, NATO’nun Rusya’nın hemen yakın çevresinde saldırı gücünün artırmasına dikkat çekiyor.

Uluslar arası hukuk ve normların ihlal edilmesi, NATO üyesi olan ülkelerin Rusya sınırlarına doğru ilerlemesi ve ittifakın genişlemeye meyilli olması Rusya’nın yeni tehdit algılamaları içinde yer alıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi’ne de sunulan yeni doktrine göre, askeri gücün savunmaya yönelik pozisyonu korunacak. Ancak şiddet dışı tüm alternatiflerin tüketilmesinden sonra sorunların çözümünde askeri yöntemlere başvurulabilecek.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı ve özellikle de nükleer silahların kullanımı ile ilgili prensipler değişmeden korundu. Ancak yeni doktrinde “nükleer olmayan caydırıcılık” ve “yüksek seviyede saldırı potansiyeline hazır olma” genel hedef olarak belirlendi.

Kitle imha silahların yaygınlaşması, füze ve füze teknolojileri, uluslar arası anlaşmaların ihlali, özel silahların stokları ile ilgili konular temel sorunlar arasında yer aldı.

Rusya belirli ülkelerin füze savunma sistemleri ve uzayın silahlandırılmasına karşı gerekli adımları atmaya devam edecek. Rusya’ya göre uzaya bir kısım silahlar ve savunma sistemleri yerleştirilerek askeri üstünlük kazanmak isteyenlere karşı alınacak tedbirlerle çatışmaların önüne geçilebilir.

Rusya’nın yeni askeri doktrinine göre, özellikle genç nüfus üzerinde vatanseverlik ve tarih bilincinin zayıflatılmaya çalışılması önemli tehditler arasında sıralanıyor.