Rusya 'savaş ekonomisine' geçiş için 2 yeni yasa çıkardı

HABERRUS - Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona destek sağlamak amacıyla savunma üretimini artırmak için 2 yeni yasa çıkardı.

Uzmanlar bu iki yasayla birlikte Rus parlamentosunun Rusya Federasyonu’nun savaş ekonomisine geçişin önünü açtığını savunuyor.

Kollektif Batı’nın ve NATO’nun genişleyerek Rusya sınırında askeri varlığını güçlendirmesi, yaptırımların ardı ardına gelmesi bunu kaçınılmaz kılıyor.

Parlamentonun alt kanadındaki ilk oylamada kabul edilen yasalarla hükümete, iş yerlerini askeri malzeme sağlamak ve çalışanları fazla mesaiye zorlamak gerekli yetkiler veriliyor.

resim tanımı girin

RBK’ın haberine göre Başbakan Yardımcısı Yuri Borisav oylama öncesi yaptığı konuşmada savunma sanayi üzerindeki yükün belirgin bir şekilde arttığını, silah ve cephane tedarik edebilmeyi garantilemek için askeri sanayi tesislerdeki ve işbirliği zincirlerinin bir parçası olan iş yerlerinde çalışmaları optimize etmek gerektiğini vurguladı.

Kabul edilen yeni yasanın ilki sayesinde Devlet, askeri operasyon sırasında firmaların orduya mal ve hizmet sunmasını düzenleyen ve zorunlu hale getiren "özel ekonomik önlemler" alabilecek.

İkinci yasayla ise şirketlere çalışma saatlerini ve tatil günlerini belirleme hakkı tanıyan mevcut emek yasasında değişikliği düzenliyor. Böylece istenildiğinde orduya malzeme tedarik eden firmalarda çalışanlar geceleri, hafta sonları ve tatillerde, yıllık izin olmaksızın çalışmak durumunda kalabilecek. Bu düzenleme vardiyalar halinde ve kitlesel olmamak şartıyla uygulanacak ve çalışanlara fazla mesai ödemesi yapılacak.

resim tanımı girin

İki yeni yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için parlementonun alt kanadı Duma'da ikinci ve üçüncü oturumlarda görüşülecek ardından parlamentonun üst kanadında görüşülecek ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yasalaşacak.