Taraftarın rüyası

Cartoonbank sitesinin karikatürcüsü Vladimir İvanon.

Tegler: Karikatür