"Ruslarla'la ihmal ettiğimiz ortak alanların ders kitaplarına girmesi lazım"

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Türkler ve Ruslar arasında farklılıklar bulunduğunu, ancak önemli olanın ortak alanların ortaya çıkarılması olduğunu söyledi. Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "Toplumların birbirine bakışı, Türk-Rus ilişkileri 3. Çalıştayı", Türk Tarih Kurumu konferans salonunda başladı.

Konferansın açılışında konuşan Bakan Aydın, tarihin bir bakıma devletlerarası ilişkiler, savaş ve mücadeleler tarihi olarak kabul edildiğini kaydederek, bugün ise toplumların birbirine bakışı ile sosyal tarih denilen alanın önem kazandığını belirtti.

 

Kültürlerin birlikte ve barış içinde yaşamak zorunda olduklarını ifade eden Aydın, Türk-Rus ilişkilerinin sadece iki ülkeyi değil Balkanlar'ın bir ucundan Pekin'e kadar uzanan bir dünyayı ilgilendirdiğini dile getirerek, "Burada barış ve huzur varsa, bu huzur doğuyu da batıyı da etkiler" dedi.

Mehmet Aydın, uluslararası ilişkilerdeki istikrarın ekonomiyi, ekonomideki istikrarın da siyaseti etkilediğini, hükümet olarak komşularla ekonomik ilişkilere yoğunluk verdiklerini söyledi. Komşularla birlikte olmaya, birlikte yaşamaya ve üretmeye günümüzde bir ilgi olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu ilginin bilgiyle takviye edilmesi lazım. Büyük bir ihtimalle bu sevgi de doğurur" diye konuştu.

Yakın komşuların daha hızlı çalışması gerektiğini de anlatan Bakan Aydın, "Yakınlık küreselleşen dünyada her zaman avantaj değildir. Bazen dezavantajdır. Eğer siz bilimsel araştırmaları iyi yapmamışsanız önyargıları yıkmakta zorluk çekersiniz" dedi.

Japonlarla Türkler arasında neredeyse hiç önyargı olmadığı örneğini veren Aydın, ancak Türkiye sınırlarının biraz kuzeyine gidince her ülkede Türklerle ilgili rahatsızlık verici önyargılar olduğunu, Türkiye'de de o ülke insanları hakkında önyargı bulunduğunu söyledi.
Devlet Bakanı Aydın bunun yakınlıktan ileri geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yakınlık kavga ettirmiş, savaşlar olmuş. Savaşlar olurken, ulus devletler kurulurken, farklılıklar üzerine büyük ölçüde dayanmak zorundasınız. Eğer mevcut farklılıklar yetmemişse biz ilave farklılıklar üretmişiz. Eğer, kendi milli kimliğinizi oluşturacaksanız, 'Biz onlardan farklıyız' tezi son derece önemli. Ama şimdi bu artık o gün önemli olduğu kadar önemli değil. Hakiki, halis farklılıkları inkar etmeyeceğiz. Ruslar farklı, biz farklıyız, ama bir ortak alanın olduğu kesindir. İşte o ortak alanı bizim bulup ortaya çıkarmamız lazım ve o ihmal edilenortak alanların bizim ders kitaplarımıza girmesi lazım."

İnsanın "ahlaki sorumluluğu olan bir varlık" olduğunu anlatan Bakan Aydın, atılan her adımın ahlaki sorumluluğunun düşünülmesi, insanların ölmesine ve kültür varlıklarının yok olmasına neden olacak çatışmalara sebep olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA