Rus Türkologlar: Türkçe dünya dili olmaya aday

İstanbul'da bir araya gelen Türk ve Rus Türkologlar, Türkçe’nin giderek dünya dili olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Koordinatörlüğü ve Türk-Rus Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ‘Günümüz Rusya’sında Türkiye Çalışmaları Sempozyumu’ kapsamında buluşan Türk ve Rus Türkologlar, Türkçe’nin yakın gelecekte dünya genelinde daha çok konuşulur bir dil haline geleceği konusunda fikir beyan etti.


Cihan Haber Ajansı (Cihan)'na konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arslambek Mozloyev, Türkçe’nin bulunduğu bölgenin sınırını aştığını ve dünyanın her köşesinde fırtına gibi estiğini söyledi. Mozloyev, “Bugün parlayan sayılı yıldızlardan biri Türkiye ve Türkçedir. Bir dilin dünyada ilgi görmesi, o dilin sahibi ülkenin imajıyla doğru orantılı. Bugün Türkçe herhangi bir orta doğu ülkesi dili imajından çıkıyor. Bölge devleti olan bir ülkenin dili haline geliyor. Hatta bölge sınırlarını aşarak, diğer bölgelere fırtına gibi giren bir ülkenin dili olarak doğuyor.” dedi.


Rusya ve Türkiye’nin bir zamanlar neredeyse dünyanın yarısına hakim olmuş iki ayrı imparatorluktan geldiğine dikkat çeken Rus Türkolog Mozloyev, asırlar boyu birilerinin hep iki komşu devletin yakınlaşmasının önüne geçmeye çalıştığına dikkat çekti. Türkolog Mozloyev, her şeye rağmen son sınır değişimlerinin ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını, bundan da Türkiye’nin ve Rusya’nın nasiplendiğini aktardı.

Türkiye ve Rusya’nın dil öğrenmede adeta yarış içerisinde olduğunu ifade eden Mozloyev, Rusya’da Türkçeye, Türkiye’de de Rusçaya ilginin giderek arttığının altını çizdi. Mozloyev, eskiden sadece devlete bağlı bazı eğitim müesseselerinde öğretilen Türkçenin bugün artık özel okullar tarafından öğretilmekte olduğunu kaydetti.

DÖRT BİR YANDA TÜKÇE ÖĞRENİLİYOR

Rusya’nın Kazan kentinden gelen Türkolog Prof. Dr. Tofik Molikov ise Türkçenin artık dünyanın dört bir yanında öğrenilen bir dil olduğunu ifade etti.

Molikov, “İlk etapta 70 milyon insanın konuştuğu bir dil büyük bir dildir. Bugün dünyanın dört bir yanında bu dil öğrenilmekte; öğretilmekte. Örneğin Sovyetler döneminde Moskova’da sadece iki üniversitede Türkçe öğretilirken, bugün Türkçe dil öğretimi veren yedi üniversite ve Türkçe öğreten onlarca dil kursu bulunuyor.” dedi.

“Türkçe büyük, kapsamlı ve edebi bir dil. Yazı dili olarak da çok zengin bir dil.” diyen Molikov, “Türkçe şahane bir dil. Bu dili sevmemek imkânsız. Türkçenin geleceği çok parlak. Türkiye ekonomik açıdan geliştikçe, siyasi açıdan kendi kendine özgür bir yer sağladıkça, doğal olarak ülkenin, devletin konumu ne ise onun dili de o konuma ulaşacaktır. Türkiye bugün hem ekonomik ve hem de politik açıdan hızla gelişmektedir. Bu açıdan Türkçe mutlaka ve mutlaka dünyanın önde gelen dilleri arasında kendine yer edinecektir.” diye konuştu.

TÜRKÇE İSTİHDAM DİLİ

Türkçe’nin artık bir istihdam dili haline geldiğini söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan ise yurt dışında bulunan Türk okulları ve değişik ülke üniversiteleri ve okulların bünyesinde açılan Türkçe dil öğrenimi merkezlerinin, Türkçenin dünya dili olma sürecinde önemli katkı sağladığını kaydetti.

HER YERDE TÜRKÇE KONUŞANA RASTLANACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi Müdürü Dr. İhsan Çomak da , “Bugün gelinen nokta itibariyle Türkçe giderek bir dünya dili haline gelmektedir. Türkçeye dünyanın dört bir yanında ilgi giderek artmakta. Türkçe eserler yabancı dillere çevirilmekte. Türkçe öğrenen insanların sayısı giderek artmakta. Artık bir Brezilyalı, bir Afrikalı, bir Çinli ve Güney Koreli bir araya geldiğinde Türkçe konuşabiliyor. Tabi bunda yurt dışında eğitim veren kuramlar ve bu kurumlardaki fedakâr öğretmenlerin önemli katkısı vardır. Dolayısıyla Türkçenin dünya dili olması adına yakın gelecekten çok umutluyum. Bundan 10 yıl sonra dünyanın herhangi bir ülkesinde çok rahatlıkla Türkçe konuşan birine rastlanılacaktır.” şeklinde konuştu.