Ülke nüfusundaki düşüş Rusya ekonomisini nasıl etkileyecek?

HABERRUS - Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin nüfusundaki düşüş, Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarını (GSYİH) da olumsuz etkileyecek.

Rus İzvestia gazetsi tarafından yapılan ankete göre, 2020 yılında salgının neden olduğu demografik düşüş, Rusya’nın GSYİH'nın hızını 2021 yılında 0,01-0,5 puan yavaşlatacak.

Bozulan demografi nedeniyle iş gücündeki talep düşüşünü kapatmak mümkün olmayacak, ancak işgücü verimliliğindeki artış ve üretimin robotlaşması sayesinde işgücündeki azalmayı telafi etmek mümkün.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın tahminine göre, Rusya’da 2021'de GSYİH bazında yüzde 3,3'lük bir büyüme bekliyor.

Daha az nüfus, daha az GSYİH

Rusya'nın nüfusu Ocak-Ekim 2020'de 382 bin kişi azaldı.Koronavirüs pandemi sürecinde bu rakam 468 bin kişiye ulaştı ki bu geçen yılın aynı döneminde 259.6 bin kişi olarak gerçekleşmişti, bu yıl bu rakamın neredeyse iki katı olarak gerçekleşti.

ACRA Sovereign Ratings and Macroeconomic Analysis Group Direktör Yardımcısı Dmitry Kulikov, demografik bozulmanın ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin birinci dereceden bir faktör olmayacağını söyledi. Dmitry Kulikov, ACRA tahminlerine göre yıl sonunda ortaya çıkan demografik sorunlar GSYİH büyüme oranını 0,25-0,35 puan kadar yavaşlatacak.

Bununla birlikte, böyle bir iyimser tahmin için önemli bir ön koşulun olduğunu, yabancı işçi ve göç akışının yaklaşık olarak 2019 düzeyine geri getirilmesinin gerektiğini vurgulayan uzman, bu olmazsa, yabancı işçi sayısı artırılamazsa ülke nüfusundaki düşüşün ekonomiye etkisinin daha büyük olacağı uyarısında bulunuyor.

2020'de ülkeye gelen yabancıların sayısının 86.1 bin kişiye ulaşığı ancak bu rakamın, doğal nüfus düşüşünün beşte birinden daha azını telafi ettiği belirtildi. 2019 yılında Rosstat Rusya’ya gelen yabancı göçmen sayısını 222,7 bin olarak tahmin etmişti.

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahmin Enstitüsü müdürü Alexander Shirov, Rusya'daki nüfus düşüş eğiliminin temel olduğunu ve Birinci Dünya Savaşı, İç Savaş, İkinci Dünya savaşı ve 1990'lardaki olayların önemli bir katkısı olan demografik dalgalarla ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Yeni koronavirüs salgınının 2020'de yaklaşık 250 bin kişinin daha ölmesine sebep olduğu ancak, pandemiden dolayı hayatını kaybeden vatandaşların yaş ortalamalarının çalışma yaşının üzerindekilerden oluştuğu da göz önüne alındığında bu durumun bu yıl ekonomik durgunluğun GSYİH üzerindeki olumsuz etkisinin 0,4 puan civarında olacağı belirtiliyor.

Ayrıca uzmanlar, bu yıl pandemi sürecinde hayatını kaybeden yaşlı ve kronik hastalık sahibi vatandaşların yaşamdan erken ayrılmaları sonucu, doğal olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde bu grubun ölüm oranını azaltacağı yorumunda bulunuyor.

Nüfus düşüşünün olumsuz etkisi nasıl azaltılır?

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda Rusya Federasyonu'ndaki demografik göstergelerin kötüleşmesinin ancak diğer faktörlerle dengelenerek olumsuz etkilerinin azaltılabileceği yorumunda bulunuyor.

Emeklilik reformunun ardından çalışma çağındaki nüfusun artmasının yanı sıra, çalışan başına üretkenlik artışı, emek ve sermaye ile ilgili olmayan ancak çıktıyı etkileyen bileşenlerin düzenlenmesi nüfus düşüşünün olumsuz etkisinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, işgücü kaynaklarının hareketliliğini artırmaya odaklanılmalı ve böylece en iyi personel ülke genelinde eşit bir şekilde dağıtılabilir. Uzmanlar ayrıca işçilerin yeniden eğitilmesi konusuna da dikkat çekiyor.