Geçen yıl Rusya ekonomisi yüzde 3 küçüldü

HABERRUS - Koronavirüs pandemisinde 2020 yılında Rusya ekonomisinde yaşanan daralma beklentilerden daha az gerçekleşti.

Rusya İstatistik Kurumunu Rosstat’a göre 2020'de Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) düşüş yüzde 3,1 oldu.

2020'de Rusya ekonomisindeki düşüş, son on bir yıldaki en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Bakanlığı ekonomide yaşanacak daralma tahmini yüzde 3,9 olarak açıklamıştı.

Rosstat verilerine göre, 2020'deki nominal GSYİH hacmi 106.607 trilyon ruble (1,4 trilyon dolar) olarak gerçekleşti.

Rosstat'a göre, GSYİH’daki yüzde 3,1'lik düşüş, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve küresel enerji kaynakları talebindeki düşüşle ilişkili. Ekonomi Bakanlığı, sıhhi ve epidemiyolojik kısıtlamaların ve dünya ekonomisindeki durgunluğun ekonomik iyileşmeyi etkileyebileceğini bildirdi.

resim tanımı girin

2020 yılı GSYİH dinamikleri, bir önceki yıla göre;

Gayri safi yurtiçi hasıla 2019 yılında yüzde 2 büyürken 2020 yılında yüzde 3,1 küçüldü.

yurt içi hane tüketim talebindeki düşüş 2019 yılında yüzde 2,9 artarken 2020 yılında yüzde 5,2 azaldı. Kamu harcamalrı 2019’da yüzde 4 artarken, 2020’de yüzde 2.4 arttı.

İthalat 2019 yılında yüzde 3,5 olurken, 2020 yılında yüzde 13,7 azaldı.

İhracat 2019’da yüzde 0.9 artarken 2020 yılında yüzde 5.1 azaldı.