Rusya Merkez Bankası, nakit para transferinin kontrolüne ilişkin yeni kurallara açıklık getirdi

HABERRUS - Rusya Federasyonu Merkez Bankası, 10 Ocak'ta yürürlüğe giren "kara para aklamayı önleme" yasasında yapılan bazı değişikliklerin bankalar için işlemleri ve raporlamayı kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

RIA Novosti’nin haberine göre, değişikliklerin nakit ödemelerin kontrolü açısından devrim niteliğinde değişiklikler içermediği de vurgulanıyor.

Açıklamada, yeni düzenlemenin herhangi bir yapısal değişiklik getirmediğini vurgulanarak daha önce olduğu gibi bu tür bir kontrole tabi olan işlemlerin eşik tutarlarının değişmediği, Merkez Bankaısı’nın daha önce olduğu gibi, 600 bin ruble ve üstü (veya 3 milyon ruble veya daha fazla bir gayrimenkul işlemine ilişkin bir uzlaştırma işlemi) ek kontrollere tabi tutulduğu belirtiliyor.

Merkez bankası, "değişikliklerin amacının, finansal istihbaratı zorunlu kontrole tabi işlemler hakkında bilgilendirirken finansal kurumlar üzerindeki yükü azaltmak olduğunu" açıkladı.

Rusya'da nakit işlemlerini kontrol etmek için yapılan yeni düzenlemeler 10 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 600 bin ruble'yi aşan nakit işlemleri hakkında bilgiler Rosfinmonitoring'e devredilecek ayrıca mobil operatörlerin hesaplarından 100 bin tutarındaki nakit çekimleri ve 3 milyon ruble veya daha fazla tutarındaki gayrimenkul işlemleri için de kontroller sıkılaştırılıyor.