DTÖ: Rusya'ya yönelik yaptırımlar dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek

HABERRUS - Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2023 dünya ticaretine ilişkin raporuna göre, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar dünya ekonomilerinin çoğunu olumsuz etkileyebilir.

Dünya Ticaret Örgütü, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle dünya ekonomisinin parçalanma ve bloklara bölünme riskleri konusunda da uyarıda bulundu.

DTÖ’den yapılan açıklamada “İkili ticari gerilimler bile yüksek düzeyde bütünleşmiş ekonomilere sahip ülkelerde ekonomik büyümeyi azaltabilir. Örneğin, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerin, Çin'de GSYİH'nın yüzde 0,3'ü ve ABD'de GSYİH'nın yüzde 0,1'i kadar refah kaybına yol açtığını tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Aynı şekilde, Ukrayna ihtilafının patlak vermesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da "çoğu ekonomiyi olumsuz etkileyecek." Raporda, örgütün Rusya'nın reel GSYH'de en büyük düşüşle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Raporda, gerginliklerin genellikle yalnızca birkaç ülkeyi etkilediği ve ticari ilişkilerde kopmaya yol açtığı belirtilerek, geri kalan ülkelerin tarafsız kalabilecekleri veya birbirinden ayrışan ekonomilerden bazılarına katılabileceğine vurgu yapılıyor.

Örgüt, artan tek taraflı ticaret önlemlerinin küresel ekonominin geleceğini tehdit ettiği ve parçalanmasına yol açabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

DTÖ, Doğu ile Batı arasında topyekün bir ekonomik savaş olması durumunda gelişmiş ülkelerin 2020 ile 2050 yılları arasında GSYİH'larının %3'ünü kaybedeceğini belirtiyor.

En az gelişmiş ülkeler 2019'a kıyasla GSYİH'nın yaklaşık %6,5'ini kaybedecek.

Kuruluş, bu senaryonun tüm ekonomilerin tabandan Doğu veya Batı ticaret bloğu olarak ikiye ayrıldığı, Batı bloğunun doğu bloguna yüksek ticaret engelleri getireceği varsayımına göre yapıldığı bilgisini paylaşıyor.

Ancak bazı ekonomilerin tarafsız pozisyon alması halinde 2050 yılında ortalama ekonomik kayıp %2,8 olması tahmin ediliyor.

Rus hükümeti, 2023 yılı için ekonomik büyüme tahminlerini birkaç kez artırdı. Temmuz ayında Merkez Bankası beklentileri %0,5-2,0'dan %1,5-2,5'e yükseltti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, GSYİH'nın %1,2 oranında artacağını açıkladı. Ağustos ayında bu rakam revize edilerek %2'nin üzerinde olası bir büyümeden bahsedildi.