Rusların yurt dışına döviz transferleri azalmaya devam ediyor

HABERRUS - Rusların, Ukrayna krizi ve uygulanan yaptırımlar sonrası rekor seviyede artan yurt dışına döviz transferi ve sermaye çıkışı azalmaya devam ediyor.

Merkez Bankası’nın son yayınladığı “Finansal Piyasa Risklerinin İncelenmesi” raporuna göre, Temmuz-Eylül 2023 döneminde bireysel hesaplardan yapılan sınır ötesi döviz transferlerinin hacmi bir önceki çeyreğe göre üçte bir oranında azalarak 2,7 milyar dolara geriledi.

Avro cinsinden transferler özellikle iki kattan fazla azalarak 1,4 milyar dolara geriledi.

Öte yandan dost ülkelere yapılan para transferlerinin payı da artıyor.

Rusya’dan aralarında Türkiye’nin de olduğu yaptırım uygulamayan yani dost ülke olarak kategorize edilen ülkelere yapılan para transferi üçüncü çeyrekte tüm işlemlerin üçte ikisini (%67,7) oluşturdu.

Yurt dışına yapılan para transferinde Ruble’nin payı da artıyor. Döviz transferlerinin aksine son çeyrekte Rubleyle yapılan transfer 49 milyar ruble artarak 267 milyar rubleye yükseldi.

Merkez Bankasına göre ruble cinsinden transferler esas olarak ithalat ve yabancı alımlara ilişkin ödemelerle ilişkilendirilse de, bunların bir kısmı finansal araçlar da dahil olmak üzere Rusların yurt dışında yabancı yatırımlar yapmak için de kullanılabiliyor.