Rusların yüzde 33’ü seçim sonuçlarına güvenmiyor

HABERRUS - Sosyal Araştırma Uzman Enstitüsü (EISRI) adına VTsIOM tarafından tüm Rusya genelide yapılan bir ankete göre Rusların üçte birisi seçim sonuçlarına güvenmiyor.

Ankete katılanların yüzde 33’ü ülkede yapılan seçim sonuçlarına güvenmediğini söylerken, yüzde 61’i seçimlerin sonucuna güvendiğini, yüzde 6’sının ise cevap vermekte zorlandığını söyledi.

Öte yandan ankete katılanların üçte birinden fazlası (%38) mutlaka federal, bölgesel ve yerel olmak üzere tüm seçimlere katıldığını ve oy kullandığını, dörtte biri (%25) ise mümkünse sandık başına gittiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 74’ü 3 gün süren yeni oylama sistemini desteklerken, yüzde 60 ise uzaktan çevrim içi oy kullanma sisteminin daha kullanışlı olduğunu söyledi.

Kasım 2020’de yapılan benzer bir ankette, seçim sonuçlarına güvenmeyenlerin oranı yüzde 50, güvenenlerin oranı yüzde 46, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 4 olarak belirlenmişti. Böylece Rusya’da seçim sonuçlarına güvenenlerin sayısının arttığı görülüyor.