İşte Rusya'nın en iyi üniversiteleri

Ekonomi Yüksek Okulu, 2012 yılı yükseköğretim kurumları kalite sıralamasını açıkladı. Sıralama, Rusya’da bulunan 500’ün üzerindeki yükseköğretim kurumunun devlet bursu olan bölümlerine kayıt için aday öğrencilerin ihtiyacı olan YEGE (ortaöğretim mezuniyet ve üniversiteye giriş devlet sınavı) ortalama puanı temel alınarak hazırlandı. Sıralamayı hazırlayanların görüşüne göre, Rusya yükseköğretim kurumlarındaki durum biraz düzeldi, ancak mühendislik fakülteleri her zamanki gibi sadece orta düzey öğrencileri çekebiliyor. Sıralamadaki eğitim kurumları eğitim alanlarına göre ayrıldı.

Klasik üniversiteler arasındaki durum son yıl içinde değişmedi:

1 – Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi (ortalama YEGE puanı 84,6)

2 –Sankt Peterburg Devlet Üniversitesi (ortalama YEGE 83,3)

3 – Novosibirsk Devlet Üniversitesi (ortalama YEGE 76,8)

Buna karşılık Sosyo-Ekonomik alanda eğitim veren yükseköğretim kurumlarına yönelik sıralamanın ilk üçü tamamen değişti

1- MGİMO (Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) (ortalama YEGE 92,3 puan).

2 – Ekonomi Yüksek Okulu (ortalama YEGE 86,4 puan).

3- Rusya Plehanov Ekonomi Akademisi (ortalama YEGE 82,6 puan)

Bunun yanında, sıralamada teknik eğitim (eskiden olduğu gibi ilk sırada Moskova Fizik-Teknik Enstitüsü), tıp (Sankt Peterburg Pavlov Üniversitesi en iyi tıp fakültesine sahip), ziraat (en iyisi Timiryazev Rusya Devlet Ziraat Üniversitesi) ve diğer alanlarda eğitim veren yükseköğretim kurumları da değerlendiriliyor.

Tıp alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, öğrenci alımında zorlu davrandıkları tespit edildi. Buna göre bu tür kurumların %83’ünde birinci sınıf öğrencilerinin yarısından fazlası 80 üzeri ortalamaya sahip üstün başarılı öğrencilerden oluşuyor. Bu alanda en yüksek ortalama puan ise 100 üzerinden 75.