Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Küresel Başarısı

55

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı tarafından akredite oldu.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), 14 Kasım 2019 tarihi itibariyle, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı (UN DGC) tarafından uluslararası sivil toplum kuruluşu olarak akredite oldu. JWF, kazanılan bu statüyle sürdürülebilir barış ve kalkınmanın sağlanmasında Birleşmiş Milletlere katkıda bulunacak, ayrıca Birleşmiş Milletlerin hedef ve amaçları hakkında bilgi paylaşımı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışacak. Vakıf, Birleşmiş Milletlerin yansıra BM’ye üye devletler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve 169 kalkınma amaçlarına ulaşmak için çalışacak.

Merkezi ofisi daha önce İstanbul’da bulunan fakat Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası, AKP Hükümetince yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamaler (KHK) ile yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) kapatılması yada baskı altında tutulması nedeniyle çalışmalarına New York’da sürdürüyor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, barışın inşası ve çatışmaların önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının eğitimi, kültürlerarası ve dinler arası diyalog ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunması konularına odaklanan programlar ve projeler düzenlemektedir.

HABERRUS