Rusya'da toplu taşıma ücretsiz hale gelebilir

HABERRUS – Rusya’da toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat 15 yıl içinde başlatılabilir.

Ancak bunun gerçekleşebilmesi için, büyük şehirler de özel araçlarla seyahatte çoğu yol ücretli hale getirilmesi öneriliyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın taslak olarak hazırladığı toplu taşıma stratejisi belgesine göre, 2035 yılına kadar Rus şehirlerinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat başlatılabilir.

RBK’nın ulaştığı taslak metni, Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelenmek üzere gönderdiği Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği temsilcisi tarafından doğrulandı.

Hangi koşullar altında ücretsiz seyahat mümkün?

Yeni strateji Programı, 2025'ten itibaren bölgesel yolların paralı ve 2035'e kadar çevre yolları da dahil olmak üzere şehirlerdeki yol ağı da dahil olmak üzere tüm kategorideki yollar, kullanıcılarına ücretli hale gelmesini öngörüyor. Ancak strateji belgesinde, özel bir otomobili ile her türlü yoldan bir geçiş ücreti alınıp alınmayacağına ise açıklık getirilmemiş.

Belgede, "kullanıcı ödemeleri" mekanizmasının getirilmesinin ulaştırma altyapısının finansmanına yardımcı olacağı ve bunun hem taşıyıcılar hem de halk tarafından kullanımını düzenleyeceği belirtiliyor.

Amaç büyükşehirlerde kişisel araç kullanımını azaltıp toplu taşımayı teşvik etmek

Taslak, toplu taşıma kullanımını teşvik etmek ve büyük şehirlerde kişisel ulaşım araçlarının kullanımını azaltmak için bu mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yerleşim bölgelerinde ve büyük şehirlerde, nüfusu bisiklet, moped gibi motorsuz ulaşım yöntemlerine binmeye ve kitlesel gelişme alanlarında aktif olarak yer altı ulaşım ağı olan metro ve hafif raylı sistem taşımacılığını geliştirmeye teşvik etmeyi öneriyor.

Ücretsiz ulaşım fikri ne kadar gerçekçi?

Dünya pratiğinde, toplu taşımada ücretsiz seyahate Estonya 2018'de, Lüksemburg Şubat 2020'de geçti. “Kullanıcı öder” mekanizması ise, Londra’da şehrin merkezi kısmına ücretli giriş uygulaması kullanılıyor.

Ancak "VTB-Leasing" CEO'su Dmitry Ivanter, Rusya'da toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahatin getirilmesinin ekonomik açıdan şüpheli olduğunu düşünüyor. “Toplu taşıma bir kamu hizmetidir ve kendi maliyeti vardır. Bilet satışından elde edilen fonlar ve bugün tüm maliyetini karşılamıyor ve ulaşım, Federasyon bütçelerinden sübvanse ediliyor ”dedi.

Uzman, toplu taşıma ücretsiz yapılırsa, ana yük bütçelere düşecek ve tüm vergi mükellefleri arasında eşit olarak dağıtılacaktır.

ACRA'nın sürdürülebilir kalkınma risk değerlendirme grubu başkanı Maxim Khudalov, böyle bir yeniliğin yalnızca gelişmiş bir taşımacılık endüstrisine sahip milyonlarca şehirde mümkün olduğunu söylüyor.

Moskova ve St. Petersburg'da. “Kullanıcı öder” mekanizmasını kullanarak ve yolcuları toplu taşımaya aktaran Ulaştırma Bakanlığı, kentsel altyapıya erişimle ilgili sorunu çözebilecek ve çevresel durumu iyileştirebileceklerini söyledi. Khudalov'a göre girişim, belirgin sosyal yönelimi nedeniyle geniş bir halk desteği alabilir.

Ulaştırma Bakanlığı, birkaç yıl önce büyükşehirlerdeki yoğun araç trafiğini azaltmak için şehirlere girmek de dahil olmak üzere halka açık yollara geçiş ücretleri getirilmesini önerdi.

Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin tarafından da desteklenen bu tasarı Devlet Duması’nda 2016 yılında değerlendirildi. Ancak bu girişim sadece halktan değil milletvekillerinden de bir eleştiriler geldi. Devlet Duması hukuk departmanı, yerel makamların "belirsiz kapsamda" yetkiler alacağı konusunda uyardı.

Bu tasarı o zaman Rusya anayasasına göre halkın ücretsiz seyahat hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Ulaştırma Bakanlığı yeni ulaştırma stratejisinin bir önceki versiyonunu 2020 Mart ayı sonunda hükümete göndermiş ancak daha sonra revizyon için geri gönderilmiştir.

Hükümete yakın bir kaynak RBK'ye verdiği demeçte, belgenin orijinal versiyonunda ücretsiz toplu taşıma ve "kullanıcı öder" mekanizması önerilerinin yer almadığını söyledi. Ona göre, projenin kendisi hala tartışılıyor, son hali Şubat 2021'de hükümete sunulacak.