Rusların dörtte üçü küfür ediyor

HABERRUS - Rusya’da Kamuoyu Vakfı tarafından yaptırılan anket çok ilginç sonuçlar verdi.

6 - 8 Kasım tarihleri ​​arasında yapılan ankete göre, Rusların sadece yüzde 11'inin genellikle küfürlü kelimeler kullandığını, yüzde 61'inin ise daha az küfür ettiğini bildirdi.

Anket sonucuna göre Rusların sadece yüzde 26'sı asla küfür etmediklerini belirtti.

31-45 yaşları arasındaki kişiler diğer yaş gruplarına göre daha çok küfürlü kelimeler kullanıyor.

60 yaşın üzerindeki kişiler ise en az küfürlü kelime kullanıyorlar.

Anket sonuçları erkeklerin kadınlardan iki kat daha fazla küfür ettiğini gösterdi. Erkekler arasında küfürlü konuşanların oranı yüzde 15 iken, kadınlar arasında bu oran yüzde 7.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, yalnızca güçlü duygular durumunda küfür ettiklerini beyan ederken, ankete katılanların yüzde 12'si sakin bir ortamda da küfür edebileceğini söyledi.

18-30 yaş arası katılımcıların yüzde 61'i nadiren küfürlü dil kullandıklarını beyan ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre Rusların yüzde 43'ü sokakta, halka açık yerlerde ve ulaşımda, sık sık küfürlü kelimeler duymaya maruz kalıyor.