Rusya, kürtaj iznini zorlaştırıyor

HABERRUS - Rusya Sağlık Bakanlığı, bir kadının hamileliğin herhangi bir aşamasında kürtaj yapabileceği tıbbi endikasyonların listesini değiştiriyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni tasarıyla birlikte hamileliğin ilerleyen aylarında kürtaj izni, ancak kadının sağlığına acil bir tehdit olduğunda verilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni tasarıda, kadının isteği üzerine gebeliğin sonlandırılmasını iptal etmiyor, ancak gebeliğin süresi ne olursa olsun sonlandırılmasının mümkün olduğu tıbbi endikasyonları içeriyor.

Rusya’da mevcut mevzuata göre, bir kadın her durumda 12 haftaya kadar ve tecavüze uğramışsa 22 haftaya kadar kürtaj yaptırabilir. Tıbbi nedenlerle hamileliğin her ayında kürtaj yapılabilir.

Kürtaj için tıbbi endikasyonların mevcut listesi 2007'den beri yürürlükte. Rusya Sağlık Bakanlığı BBC'ye verdiği demeçte, "tıp biliminin gelişimi ve hamilelik sırasında çeşitli patolojilerin tedavisine yaklaşımdaki değişiklikleri" dikkate alarak listeyi gözden geçirmek istiyorlar.

Yeni tasarıda yer alan listede aynı zamanda hamileliği sonlandırmanın mümkün olduğu hastalıklara bazı eklemeler yapılırken, 2007 belgesinde kabul edilen bazı normlar kaldırılıyor.

Örneğin, hamile kadının dördüncü aşama HIV, hücre bozukluğu, çeşitli zihinsel bozukluklar, sinir sisteminin belirli hastalıkları (örneğin, epilepsi) ve diğer akut hastalıklardan hastalanması durumunda kürtaja izin verilmesi önerilmektedir.

Aynı zamanda, hamile kadında teşhis edilen kötü huylu tümörleri (kemoterapi reçete edilemiyorsa), ilaç kullanımından kaynaklanan psikozları, depresif dönemleri, kromozomal bozuklukları (Down, Patau ve Turner sendromları gibi) ve diğer hastalıkları kürtaj endikasyonlarından çıkarmak istiyorlar.

Ayrıca, yürürlükteki yasalara göre, bir kadının, çocuğun "hayatı boyunca kötü prognozu" olan bir doğumsal anomaliye sahip olması durumunda, istediği zaman kürtaj yaptırma hakkı var. Sağlık Bakanlığı, bu normu kaldırmayı ve bunun yerine "yerleşik veya şüphelenilen anormallikler ve fetüse zarar gelmesi durumunda anneye tıbbi yardım" sağlanmasını yasallaştırmayı öneriyor. Bu, fetal anomali kadının hayatını ve sağlığını tehdit etmiyorsa, daha sonraki bir tarihte kürtaj yapma hakkının olmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni listesine “Polonya usulü” adını verdi.

2020 sonbaharında, tedavi edilemez bir fetal hastalık nedeniyle Polonya'da kürtaj yasağı getirildi. Ülkedeki tüm kürtajların yüzde 98’i bu göstergeye göre gerçekleştirildi. Bu karar, büyük protestoları ateşlemişti.

Uzman doktorlar, bazı normların listeden çıkarılmasının gizli kürtajların sayısında artışa yol açacağından korkuyor.

Ayrıca fetal gelişim bozuklukları durumunda kadınların kürtaj yapmasının zor olacağından endişelenen uzman doktor Lyubov Erofeeva, bunun ciddi hastalıklarla doğan çocukların terk edilme sayısını artırabileceğine inanıyor. Bazı feminist İnternet toplulukları da yeni listeye karşı çıkıyor.