Rusların %7’si Putin’i, %5’i ise ayıyı Rusya’nın sembolü olarak görüyor

HABERRUS - Rusya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasında ülkenin sembolü olarak kimi yada neyi gördükleri soruldu.

VTsIOM tarafından yapılan ve Rusya Federasyonu Devlet Bayrağı Günü'ne adanan ankette çok ilginç sonuçlar elde edildi.

Tüm Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından telefon yöntemiyle 1600 yetişkinle yapılan anket sonuçlarına göre Rusların yüzde 12’si ülkenin sembolü olarak Arma, Bayrak ve Milli Marşını gördüklerini söyledi.

resim tanımı girin

Ankete katılan Rusların yüzde 7’si ülkenin sembolü olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin’i gördüğünü belirtti.

resim tanımı girin

Yüzde 11’i Rus halkını ve insanları sembol olarak gördüğünü söylerken, yüzde yüzde 7’si, doğal güzellikler, kavak ağacı ve Baykal gölünü gördüklerini söyledi.

Rusya’nın sembolü ayı diyenlerin oranı ise yüzde 5.

Anket sonucuna göre Rusların ülkelerini daha çok olumlu çağrışımlara ve sembollerle ilişkilendirdikleri görüldü. VTsIOM uzmanlarına göre vatandaşlar için "Rusya" kelimesi daha çok olumlu çağrışımları çağrıştırıyor. Özellikle doğa, tarih, mimari semboller, şehirler, hayvanlar, kültür, edebiyat, bölgeler akıllara geliyor.