Ruslara göre ideal aile yapısı nasıl? İşte cevabı

HABERRUS- VTsIOM’un gerçekleştirdiği anket, Rusların büyük çoğunluğunun ideal aileyi çocuklu ve tam bir aile olarak tanımladığını ortaya koydu. Maddi faktörler ise duygusal bileşenler ve çocukların varlığının gerisinde kalıyor.

Tüm Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından yapılan bir ankete katılanların yaklaşık %51’i, çocuklu, sağlam bir ailenin ideal olduğunu düşünüyor. Araştırmanın sonuçları merkezin internet sitesinde yayınlanıyor. Ankete göre, maddi faktör duygusal bileşenden ve çocukların varlığından daha düşük görülüyor.

“Ruslara göre ideal bir aile, her şeyden önce, içinde her zaman çocukların bulunduğu tam bir aile olarak adlandırılabilir ve üçten fazla çocuk varsa daha iyidir - ankete katılanların yarısı böyle düşünüyor. İkinci ayrılmaz bileşen ise sevgiye, karşılıklı anlayışa, güvene ve desteğe dayalı uyumlu ilişkilerdir, bu sayede böyle bir ailede (%40) barış ve uyum hüküm sürer.”

Anket, maddi faktörün duygusal bileşenden ve çocukların varlığından daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. %18’i refah, ev ve işin ideal bir ailenin önemli özellikleri olduğunu düşünüyor, %13’ü geniş bir aile, %4’ü ataerkil, %5’i iyi huylu ve eğitimli çocuklara vurgu yapıyor, %3’ü ideal bir ailede herkesin sağlıklı olması gerektiğini düşünüyor.

10 Rus’tan 6’sı (%62) sorumlulukların dağılımı da dahil olmak üzere aile içi eşitliği desteklerken, üçte biri (%34) aksini düşünüyor. Yaklaşık %90’ı, maddi zorluklara rağmen ideal bir ailede karşılıklı anlayış ve birbirlerine saygının olduğunu daha sık söylemeye başladı.

2012 ile karşılaştırıldığında, Ruslar evli bir çiftin ve çocuklarının diğer akrabalarından ayrı yaşadığı ve faaliyet gösterdiği ideal bir aileden daha az bahsetmeye başladı (2012 - %65, 2016 - %58, 2024 - %57). Ayrıca, Rusların, başkalarının çıkarlarıyla çatışsa bile her bireyin istediğini yapma hakkına sahip olduğu bir aile talebi son on yılda güçlendi (2016 - %15, 2024 - %22).

VTsIOM’a göre kadınlar erkeklerden daha sık eşitlik ve sorumlulukların eşit dağılımı fikrini desteklerken (%71’e karşılık %51), erkekler ise ailede bir reisin olduğu modeli tercih ediyor (yüzde 42’ye karşı yüzde 27).

24 yaşın altındaki gençler, diğer yaş gruplarındaki Ruslara göre bireyci aile modeline daha fazla odaklanmaktadır (tüm Ruslar arasında %46’ya karşılık %22).

Tüm Rusya’yı kapsayan “VTsIOM-Sputnik” telefon araştırması 19 Mayıs 2024’te gerçekleştirildi. Ankete 18 yaş üstü 1,6 bin Rus katıldı.