Rusya'da bu müzede tüm dinler bir arada

Rusya’da bulunan Dinler Tarihi Müzesi her yaştan insanın büyük ilgisini çekiyor. Geçmişten günümüze kadar insanların inançlarının ele alındığı müzede, Hristiyanlık ve Yahudiliğin yanında İslam dini de ayrıntılarıyla ziyaretçilere tanıtılıyor.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Dinler Tarihi müzesinde, inanışlar iki bölüm halinde ziyaretçilere tanıtılmaya çalışılıyor. İlk bölümde çok tanrılı inanışlar anlatılırken, diğer bölüm ise tek tanrılı dinler için ayrılmış. Sergide belli başlı dinlere ait bazı özellikler duvarlara asılan afişlerle ziyaretçilere tanıtılmaya çalışılıyor.

resim tanımı girin

Mısır dinlerinin tanıtıldığı bölüm en çok ilgi çeken alanlar arasında. Mısırlı rahiplerin ibadet ederken kullandığı eşyaların yanı sıra, ayrıca bir firavuna ait tabut da sergileniyor. Eski kabilelere ait dinlerin tanıtıldığı bölümde ise büyücülere ait bir çok eşya bulunuyor. Ağaç’tan ve farklı materyallerden yapılma heykeller, maskeler ve totemler ayrıntılı bir şekilde ziyaretçilere tanıtılıyor.

resim tanımı girin

Yunan ve Roma medeniyetinin tanıtıldığı bölümde, Eski Roma ve Yunanistan’da inşa edilen tapınakların bir maketi yer alıyor. Ayrıca Yunan mitolojisinden farklı karakterlerin heykelleri de müzede sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.

Yahudilik dininin tanıtıldığı bölümde, yedi kollu şamdanlar, Cennet kapısının tasvir edildiği örtü ve altından yapılma çeşitli eşyalar bulunuyor. Ayrıca Eski bir Yahudi kralına ait olduğu tahmin edilen altından yapılma ve aslan figürlü bir Taç ve içinde Tevrat ayetlerinin yer aldığı Tora’lar ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş.

Hristiyan inancının tanıtıldığı bölümde, farklı mezhepler ayrı ayrı bölümlerde tanıtılıyor. Ortodoksluk bölümünde Patriklere ait çeşitli eşyalar ve kutsal su kapları sergilenirken, Keşişlerin insani ihtiyaçları bastırması için giydiği “Verigi” adlı demir elbise ilginç eserler arasında yer alıyor. Eski Papa ve Rahiplere ait çeşitli eşyalar ve her biri tarihi eser niteliği taşıyan “İnciller” ise Katolik bölümde.

İslam dinine ait eserler ise en çok ziyaretçi toplayan bölüm. İslamiyet’le ilgili tanıtıcı bilgiler duvarlarda ziyaretçilere aktarılırken, farklı mezheplere ait eşyalar da ziyaretçilere sunuluyor. Bunların içinde en dikkat çeken eser yarım metre büyüklüğünde el yazması “Kuran-ı Kerim”. Sergide ayrıca, kibrit kutusu büyüklüğünde, üzeri altın ve değerli madenlerden işlenmiş muhafazasıyla birlikte başka bir “Kuran-ı Kerim” sergileniyor.

resim tanımı girin

Sergide dikkat çeken bir diğer obje ise, Aleviliğin tanıtıldığı bölümde sergilenen çift ağızlı kılıç. Ayrıca sergide üzerinde Arapça ayetler yazılı büyük ve siyah bir de sancak sergileniyor.

Bir dervişe ait olduğu düşünülen elbise, matara ve asa’da sergide yerini almış. Mevleviliğin tanıtıldığı çeşitli eşyalar, ibrik, üzerinde ayetler işlenmiş olan taslar, Nuh’un gemisi şeklinde yazılmış olan hat yazısı, kılıç, kalkan ve çeşitli askeri eşyalar İslam dini bölümünde ziyaretçilere tanıtılıyor. Müzede ayrıca Sultan Ahmet Camiine ait bir de gravür bulunuyor.