İşte AB’nin enerjide 'Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma' planı: ‘Evlerinin ısısını düşürün’

HABERRUS - ABD ve İngiltere’nin Rus petrol ve gazına uyguladığı ambargoya katılmayan Avrupa Birliği, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak ve nihai olarak sonlandırmak için bir dizi plan hazırladı.

AB Komisyonu, enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için yeni doğal gaz tedarikçileri bulmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, hazırlanan plana göre Rusya’dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltacak.

Alternatif yakıtlara yönelmeyi hedefleyen AB, yenilenebilir yatırımları hızlandırmayı ve kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurmayı planlıyor.

Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için AB ülkeleri ilk olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artıracak. Hidrojen ve biyometan gibi alternatif gazlara yatırım yapılacak.

Ayrıca Rusya dışındaki tedarikçilerden boru hatlarıyla doğal gaz alımı da yükseltilecek ve AB üyesi ülkeler doğal gaz depolarını 1 Ekim’e kadar en az yüzde 90 oranında doldurmak zorunda olacak.

Alternatif enerji yatırımlarına da hız verilecek ve yapıların çatılarına güneş paneli kurulumuna hız verilecek. Rüzgar enerji santralleri (RES) ve güneş enerji santrallerine (GES) yatırımlar artırılacak.

Uzmanlar tüm bu önlemlerin kısa vadede Rus gazına olan bağımlılığı ortadan kaldırmayacağı görüşünü savunuyor.

Rus gazını boru hatlarıyla uzun vadeli sözleşmelerle satın alan AB ülkeleri piyasa fiyatlarının çok çok altında doğalgaz kullanıyordu. Tüm bu yaptırım ve adımlar, AB ülkelerinde enerji giderlerini rekor seviyelerde artıracak ve bu zamlar vatandaşlara gelecek seneden itibaren daha fazla yansıtılacak.

AB, geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğal gaz aldı. Bu avrupa doğal gazının yüzde 40’ına denk geliyor.

resim tanımı girin

AB planına göre Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı bu yıl 3'te 2 oranında azaltılması hedefleniyor. Rus gazından vaz geçmeye hazırlanan AB, LNG ithalatını 50 milyar metreküp artıracak. Avrupa’ya en çok LNG satışını ABD yapıyordu. ABD’li firmalar uzun zamandır Avrupa pazarındaki paylarını artırmak istiyorlardı ancak bu duruma Rus gazının boru hatları üzerinden aktarılması ve rekabet edemeyecek kadar ucuz olması izin vermiyordu. Bu yaptırımlar sayesinde ABD, Rusya’yı ekarte ederek Avrupalı ülkelere kendi LNG gazının satışını kabul ettirmiş oluyor.

Ayrıca Rusya dışındaki boru hatlarından ilave 10 milyar metreküp gaz alınacak. Bu durumda da Kuzey Afrika ülkeleri ve Katar üzerinden AB’ye yapılan gaz sevkiyatının artırılması hedefleniyor.

AB’nin hazırladığı planda en çok dikkat çeken ise avrupa vatandaşlarının evlerinin ısısını düşürülmesi isteniyor.

Plana göre Avrupa'da termostatların 1 derece düşürmesiyle 10 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlanacağı belirtiliyor ve vatandaşlara bu tavsiyede bulunuluyor.

Diğer tasarruf tedbirleri ve güneş enerjisi panelleriyle AB, Rusya'dan tedarik edeceği doğal gaz miktarını 100 milyar metreküp düşürmeyi hedefliyor.