Modern Krizler Bağlamında 'Din' Politikası

HABERRUS - Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü’nün Din ve Toplum Sorunlarını Araştırma Merkezi, “Modern krizler bağlamında din politikasının bugünü ve geleceği” başlıklı bilimsel ve uygulamalı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Roman Nikolaevich Lunkin, Dr. Vladimir Yakovlevich Schweitzer, Dr. Valeria Evgenievna Yazkova ve Dr. Olga Konstantinovna Shimanskaya üstlendi.

Etkinliğe, Rusya Federasyonu Başkanı İnsan Hakları Konseyi Üyesi Alexander Semenovich Brod, Synodal Misyoner Dairesi Başkanı ve Moskova Piskoposluk Konseyi Üyesi Evfimy Lukhovitsky, Rusya Federasyonu Kamu Odası Üyesi Oleg Yurievich Goncharov, Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu Temsilcisi Aaron Yurievich Gurevich ve Rusya Evanjelik Hıristiyan Baptistler Birliği Birinci Başkan Yardımcısı Viktor Vladimirovich Ignatenkov ve Rusya Eğitim Akademisi akademisyeni Prof. Suheil Farah, Ortodoks ve İslam dünyası arasında makul bir diyaloğa doğru: temel ilkeler, engeller ve umut konulu sunumuyla katıldı.

Dağıstan’daki Kilise ve Sinagog Saldırıları

Konferansta Dağıstan’daki Klise ve Sinagog saldırıları da ele alındı. Ayrıca konferansta din ve siyasetin, göç, Avrupa kimliğinin krizi ve Ukrayna krizi gibi modern krizlerde oynadığı rol tartışıldı. Bu bağlamda, dayanışma ve geleneksel değerlerin korunması taleplerinin, sekülerleşme süreçleri ile nasıl birleştiği tartışıldı.

Rusya Sivil Toplum ve İnsan Haklarının Geliştirilmesi Federasyonu Başkanı Konsey Üyesi Alexander Semenovich Brod, “Din Politikası. Bir insan hakları aktivistinin görüşü” başlıklı konuşmasında, dini özgürlükler ve dünya genelindeki dinler arası zorluklar üzerine görüşlerini paylaştı. Brod, ruhani liderlerin ve sivil toplumun hükümet yetkilileri ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Ukrayna krizi ve Ortodoksluğun Rolü

Synodal Misyoner Dairesi Başkanı Evfimy Lukhovitsky, “Çağdaş Sosyal ve Siyasi Kriz Koşullarında Ortodoksluğun Misyonu” başlıklı konuşmasında, dinin siyasi süreçlerdeki rolüne dikkat çekti. Evfimy, Avrupa’daki militan laiklik karşısında geleneksel dinlerin birliği ve dayanışmasının arttığını belirtti. Ayrıca, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerin korunması konusundaki tutumuna da vurgu yaptı.

Konferans’ta, Kiev yönetiminin İstanbul Fener Rum Patrikhanesini Ankara’nın itirazlarına rağmen nasıl uluslararası bir politika aracı olarak kullandığına dikkat çekildi. Moskova ile Kiev arasındaki mevcut durumda dinin ve din adamlarının yaşadığı zorluklar masaya yatırıldı.

resim tanımı girin

Devlet Mevzuatı ve Din

Konferansta devlet ve din ilişkileri, dini kuruluşlar ile halk arasındaki etkileşimler ve uluslararası politika konuları ele alındı. Devlet mevzuatının dini alanı nasıl düzenlediği ve geleneksel değerlerin korunmasının önemi tartışıldı.

Konferansın sonunda, siyasi, askeri ve sosyal krizlerin aşılmasında geleneksel manevi ve ahlaki değerler temelinde işbirliğinin artırılması gerektiği konusunda genel bir mutabakat sağlandı. Geleneksel dinler ve Hristiyan mezheplerinin temsilcilerinin, krizleri aşmada ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmede önemli rol oynadığı kabul edildi.

Daha Fazla İşbirliği Çağrısı

Konferans, din ve toplum sorunlarının çözümünde din politikalarının önemini vurgularken, gelecekteki işbirliği ve dayanışma için önemli bir platform oluşturdu. Katılımcılar, dini kuruluşların ve devletin, toplumsal barış ve istikrar için birlikte çalışmasının gerekliliği üzerinde durdu.