İşte Rusya’da Eylül’de yürürlüğe girecek yeni yasa değişiklikleri!

Rusya’da yaşayanların hayatında Eylül'den itibaren ne değişecek?

HABERRUS - Yeni okul eğitim standartları, apartman baskınlarına karşı koruma sağlamak için emlak mevzuatında yapılan değişiklikler, ek tüketici koruması ve teknik denetim kurallarındaki değişiklikler - Eylül ayında yürürlüğe girecek ve Rusya’da yaşayanların hayatını etkiliyecek tüm yenilikler bu haberimizde.

Kişisel bilgilerin korunması

Eylül ayından itibaren, Rusların kişisel verileri için ek koruma sağlamak üzere tasarlanmış mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girecek. Bu nedenle, şirketler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer kişisel verileri paylaşmak istemeyen vatandaşlara da hizmet sunmak zorunda. (Bu, kişisel verilerin sağlanmasının federal yasalara göre zorunlu olduğu veya doğrudan yürütme ile ilgili olduğu durumları etkilemeyecek olsa da).

resim tanımı girin

Artık tüketicileri kişisel bilgilerini vermeye zorlayan şirketler 50 bin ruble para cezasına çarptırılabilir.

Ayrıca, reşit olmayanların biyometrik verilerinin işlenmesi de yasaklanıyor. Kişisel veri işleyenlerin, veri ihlali, siber saldırı sonucu verilerin açığa çıkması, çalınması gibi meydana gelen olayları 24 saat içinde yetkililere bildirmeleri gerekecektir.

Tüketici Haklarının Korunması

Eylül ayından itibaren, "Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun"da "Tüketicinin haklarını ihlal eden sözleşmenin kabul edilemez hükümleri, satıcıya getirilen yasaklar ve yükümlülükler" ile ilgili değişiklikler yürürlüğe girdi.

Özellikle satıcıya bir yükümlülüğü yerine getirmeyi tek taraflı olarak reddetme veya koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkı veren sözleşmeleri; Ek izin alınmadan ek ücrete tabi hizmetlerin sağlanması;

resim tanımı girin

belirli malların (işler, hizmetler) satın alınması için koşulların yalnızca diğer hizmetlerin zorunlu satın alınmasıyla belirlenmesi gibi Kanunla belirlenen kurallara göre tüketicinin haklarını ihlal eden bu tür sözleşme hükümleri hükümsüz sayılacak ve mahkemelerce uygulanamayacak.

Gayrimenkulde mikro hisse paylaşımları ve diğer gayrimenkul yenilikleri

1 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek olan yasa, toplam sahip sayısına göre gayrimenkullerin 6 metrekareden az küçük hisselere bölünmesi pay edilmesini, konutların hisselerinin satın alınması ve devredilmesine yönelik her türlü işlemi yasaklıyor.

Buna göre, bir dairede 6 metrekareden daha küçük bir pay satın almak artık mümkün olmayacak, böyle bir işlem geçersiz olacağı için Rosreestr'e kaydedilmeyecek ve kayıt memuru da yazılı bir ret verecek.

resim tanımı girin

Gayrimenkulün miras yoluyla bölündüğü, analık sermayesi kullanılarak satın alındığı veya özelleştirme durumunlar istisna olacak.

Ayrıca, yeni yasa, mahkemeye, eşlerden birinin, diğerinin rızası olmadan, aleyhte koşullarla ortak mülk satışına yönelik işlemler yapması halinde, ortak mülklerindeki paylarının oranını değiştirme hakkı verecek.

Konut ve konut dışı binaların dolaşımı için tek tip kurallar da vardır. Binalara, yapılara, devam eden inşaat nesnelerine, binalara ve park yerlerine ilişkin hakların, bu nesnelerin bulunduğu arsaların mülkiyeti ile ilişkili olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

14 Mayıs 1998'den önce inşa edilmiş, yerleşim sınırları içinde yer alan ve vatandaşın ve diğer kişilerin sahip olmadığı mülkiyet hakkını daimi ikametgah için kullanan vatandaşlar, arsa üzerinde böyle bir konut binasının bulunduğu halde ücretsiz mülkiyet hakkına sahip olacaklardır.

Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi

13 Eylül'den itibaren hükümet, perakende alanı sahiplerinin, dostane olmayan devletlerle ilişkili şirketlerle kira sözleşmelerini planlanandan önce feshetmelerine izin verecek. Yeni kurallar, sözleşme şartlarına göre, kira tutarının kiracının ekonomik faaliyetinin sonuçlarına bağlı olduğu ve kiralanan mülkün kullanımının askıya alınması veya sona ermesi nedeniyle önemli ölçüde azaldığı durumlarda sağlanır.

Başbakan Mihail Mişustin'in daha önce açıkladığı gibi, siyasi nedenlerle çalışmalarını askıya alan bazı yabancı şirketler, kiraladıkları binayı boşaltmak için acele etmiyorlar. Sonuç olarak, tabela asılı kalıyor, ancak aynı zamanda gelir olmadığı için kira sahiplerine gitmiyor.

Apartmanlarda yönetim şirketi seçme kuralları değişiyor

Eylül 2022'den itibaren apartman sahiplerinin genel toplantısında yönetim şirketi seçme yeter sayısı değişecek. Daha önce böyle bir karar tüm mülk sahiplerinin oylarının yalnızca dörtte biri (% 25 + 1 oy) ile alınabiliyordu, yeni kurallara göre bir karar ancak mülk sahiplerinin %50'den fazlasına sahip olması durumunda verilebilecek.

Yasanın olası çatışma durumlarını ortadan kaldıracağı ve genelin isteğine karşı yapılması planlanan tahrifatı zorlaştıracağı varsayılmaktadır.

İnternet reklamcılığı kontrolü

1 Eylül 2022'den itibaren online reklam verme kuralları değişiyor ve şirketlerin bu konuda yeni sorumlulukları olacak. İnternetteki tüm hedefli, bağlamsal ve medya reklamlarının uygun şekilde etiketlenmesi gerekecektir. Bu sadece web sitelerini değil, aynı zamanda sosyal ağları, Telegram kanallarını ve blog yazarlarını da etkileyecektir. İnternet reklamcılığı, Roskomnadzor tarafından dağıtılan benzersiz jetonlarla işaretlenecektir. Reklamın kendisinde, reklamverenin verilerini veya kendisi hakkında bilgi içeren siteye bir bağlantı belirtmek gerekecektir.

Piyasa katılımcılarının, reklam kampanyaları (izleyici parametreleri dahil), bir reklam sözleşmesine katılanlar hakkında ve reklam konusunun ayrıntılı bir açıklamasını birleşik muhasebe sistemine aktarması gerekecektir. Reklam verenden yerleşim sitesine kadar süreçteki herhangi bir katılımcı Roskomnadzor'a bilgi sağlayabilir.

İdari Suçlar Kanunu'ndaki işaretleme kurallarının ihlali durumunda 1 Kasım'dan itibaren para cezası uygulanacak. 1 Eylül'den 31 Ekim'e kadar olan dönem geçiş süresi olacak. Gelecekte, Roskomnadzor, FAS ve Federal Vergi Servisi yeni mevzuatın uygulanmasını izleyebilecek, takip edecek.

resim tanımı girin

RuStore ve kamu hizmetleri

1 Eylül'den itibaren, Amerikan Google Play'e alternatif olarak oluşturulan Rus dijital pazarı RuStore'un kataloğu, kamu hizmetleri ekosistemiyle ilgili uygulamaları içermek zorunda. Uygulama mağazasına şu uygulamalar olmak zorunda; "Kamu Hizmetleri", "Kamu Hizmetleri Kültürü", "Kamu Hizmetleri Oto" ve geri bildirim platformu "Kamu Hizmetleri. Gelin birlikte karar verelim."

Buna ek olarak, Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma Bakanlığı, 2023'ten itibaren yerel RuStore uygulama mağazasının EAEU ülkelerinde üretilen tüm akıllı telefonların yanı sıra tabletlere ve akıllı TV'lere önceden yüklenmesi gerektiğini duyurdu.

Kamu hizmetleri portalı üzerinden iş kaydı

1 Eylül'den itibaren işverenler, çalışanlar ve iş arayanlar, kamu hizmetleri portalı aracılığıyla elektronik personel belgelerini değiş tokuş edebilecekler. Kuruluşlarda elektronik belge yönetimine geçme kararı işveren tarafından verilmelidir. Ayrıca, bu tür belgelerin bir listesini ve yeni formata geçebilecek çalışan kategorilerini de tanımlar. Bu tür belge akışındaki tüm katılımcıların geçerli bir elektronik imzası olmalıdır. Aynı zamanda, hem işverenler hem de çalışanlar kağıt belgeleri kullanmaya devam edebilecek.

Tur operatörlerini, satılan tüm turları her ay elektronik kuponlardan oluşan tek bir bilgi sistemine girmek zorunda

1 Eylül'de, "Elektronik Kupon" bilgi sisteminin tanıtımına ilişkin yasa yürürlüğe giriyor. Tur operatörlerini, satılan tüm turlar hakkında her ay elektronik kuponlardan oluşan tek bir bilgi sistemine girmekle yükümlü kılar. Şirketlerin bu sisteme veri aktarmadan faaliyet göstermesi yasaklanacaktır.

Rostourism'de de açıklandığı üzere yeni kurallara uyum için bir geçiş dönemi 1 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar turizm tur operatörleri gönüllü olarak sisteme bilgi aktarabilecekler, veri eksikliğinden sorumlu tutulamayacaklar. Yurt içi ve yurt dışı tur operatörleri için geçiş dönemi Eylül 2023'e kadar sürecek.

Sistem tam olarak çalışmaya başladıktan sonra turistler, satın aldıkları turistik ürünün sistemde olduğunu, tur operatörü tarafından belirli bir fiyattan satıldığını, tur operatörünün sicilinde kayıtlı olduğunu benzersiz bir fiş numarası ile doğrulayabilecek. Bu düzenleme, tatil turu dolandırıcılığının önüne geçmek için yapılıyor.

Araç Muayene denetim kurallarındaki değişiklikler

Yeni araç denetim kuralları 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Bakım sırasında önceki 82 parametre yerine sadece 52 parametre izlenecek. Ayrıca, egzoz sisteminin gürültü seviyesi, boru hatlarında ve hortumlarda korozyon ve mekanik hasar, klima, akü, şanzıman ve motordan yağ ve çalışma sıvısı sızıntıları ile hiç kimse ilgilenmeyecek. Ön cama yıkama sıvısı uygulanıp uygulanmadığını kontrol edilmeyecek.

resim tanımı girin

Sürücü kursu kuralları

Eylül ayından itibaren sürücü okullarında yeni eğitim programları başlatılıyor. İlgili talimat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. Özellikle, sürücü adaylarına insansız araçları, otopilotun temel ilkelerini ve değişen derecelerde otomasyona sahip arabaları incelemenin yanı sıra pratik sürüş süresini artırmaları önerilecektir.

Örneğin, B kategorisi için eğitim esnasında eğitim alanını için 18 saat ve "şehir" içinde 38 saat sürüş yapılacak. (önceden sırasıyla 24 ve 32 saat idi).

Ayrıca, örneğin motosiklet ehliyeti olan sürücülerin indirimli bir program kapsamında araba kullanmalarına izin verecek yeni yeniden eğitim programları da sağlanacak.

Kemik İliği Donör Kaydı

Eylül ayından itibaren, federal bir kemik iliği kaydının oluşturulmasını sağlayan "İnsan Organlarının ve (veya) Dokuların Nakli Hakkında" ve "Rusya Federasyonu'ndaki Vatandaşların Sağlığının Korunmasının Temelleri Üzerine" yasalarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Hematopoietik kök hücre donörleri, donör organların kendileri ve alıcılarının haklarını yeniden düzenleniyor.

resim tanımı girin

Organ nakline rıza gösteren gönüllüler tıbbi muayene, tedavi ve rehabilitasyona hak kazanacak. Tedavi ve tıbbi rehabilitasyon hakkına sahip olacak, muayenesinin tam sonuçlarını ve sağlık riskleri hakkında kapsamlı bilgi alacak.

Uçuş güvenliği kuralları değişiyor, uçaklarda kavga edenlere kelepçe takılacak

1 Eylül'den itibaren, uçuş güvenliğini veya yolcuların yaşam ve sağlığını tehdit eden durumları önlemek için uçak ekiplerinin yeni kurallara göre hareket etmesi gerekecek. İlgili kararname, Eylül 2028'e kadar geçerli olacak

Özellikle, pilotların herhangi birine yardım etmek için bile kokpitten çıkmaları yasak. Hava kavgacılarına karşı, mürettebat üyeleri plastik kelepçeler ve naylon kemerler kullanabilecekler.

Okul eğitiminde yeni standartlar

Eylül 2022'den itibaren, Rus okullarında yeni federal devlet eğitim standartları (FSES) yürürlüğe girecek. Güncellemeler, ilk ve temel genel eğitimi, yani 1-4 ve 5-9. sınıflardaki öğrencileri etkileyecektir.

Yeni standartların ana eğilimi somutlaştırma ve eğitimin sonuçlarını gerçek becerilerle ilişkilendirmedir. Bir başka değişiklik de, Rus sivil kimliğinin oluşumunu amaçlayan yurtsever eğitime yapılan vurgunun, okul sınıflarının zorunlu bir parçası haline gelmesi olacak.

resim tanımı girin

Buna ek olarak, okullar ikinci bir yabancı dil öğrenmeyi reddedebilecekler. Artık ikinci yabancı dil isteğe bağlı olarak kabul edilecek. İkinci yabancı dil isteyen sınıfın tüm velileri buna oy vermesi gerekecek.

Aynı zamanda, okul çocuklarına ekonomik bilgi ve finansal okuryazarlığın temelleri daha fazla öğretilecek. Bunun için yeni bir ders eklenmeyecek ancak ilkokul için bu konular matematik ve "çevresindeki dünya" derslerine dahil edilecek ve ortaokulda sosyal bilimler, matematik, coğrafya öğretimine yeni modüller eklenecek.

Yeni belge ayrıca uzaktan eğitim ve elektronik eğitim kaynaklarıyla ilgili soruları da netleştiriyor.

resim tanımı girin

Öğretmenler için daha az evrak işi

Eylül ayından itibaren, okulun hazırlaması ve sağlaması gereken belgelerin net bir listesi Rusya'da görünecek, öğretmenler diğer tüm belgeleri dolduramayacak.