Rusya’da, Devlet Konseyi’nin yapısı değiştiriliyor

HABERRUS - Rusya Devlet Konseyi’nin yapısında bir dizi değişikliği öngören yasa tasarısı Duma’ya sunuldu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan yeni tasarıya göre, Devlet Konseyi yeniden yapılandırılarak etki alanı artırılıyor.

Yeni düzenleme ile Devlet Başkanı, bizzat Devlet Konseyi'nin de başkanı olacak. Konseyde ayrıca, başbakan, Federasyon Konseyi başkanları ve Devlet Duması Başkanı, başkanlık idaresi başkanı ve bölge başkanları yer alacak. Aynı zamanda Devlet Başkanlığı idaresi başkanı da Devlet Konseyi'nin sekreteri olacak.

Yabancı ülke vatandaşlığı yada başka ülkede ikamet ini olan ile yabancı bankalarda hesabı bulunanlar Rusya Devlet Konseyi üyesi olamayacak.

Konseyin görevleri arasında ise;

Rusya'nın iç ve dış politikasının stratejik amaç ve hedeflerinin geliştirilmesine ve ayrıca sosyo-ekonomik politikanın oluşumuna katılım;

Devlet kurumlarının koordineli işleyişini teşvik etmek;

Devlet bütçesinin ayrıntılarının tartışılması;

Devlet Başkanı’nın önerisi üzerine “ulusal öneme sahip” kanun ve kararnamelerin değerlendirilmesi;

Bölgesel ve yerel otoriteler için performans kriterlerinin geliştirilmesi ve uygunluğunun izlenmesi;

Devlet ve belediye idaresi uygulamalarının analizi ve iyileştirilmesi.

Devlet Duma Devlet İnşası ve Yasama Komitesi başkanı Pavel Krasheninnikov, tasarının Devlet Konseyi'nin statüsünü anayasal bir devlet organı olarak tanımladığını açıkladı. "Bu, her şeyden önce, ulusal kararların geliştirilmesinde hükümet organları arasında daha iyi bir diyalog sağlamak için oluşturulmuş, Devlet Başkanı’nın altında yapılanan bir organdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Konseyi, Eylül 2000'den beri faaliyet göstermektedir; daha önce faaliyetleri bir başkanlık kararnamesiyle düzenlenmişti. Ancak Anayasa'ya ‘Devlet Konseyi’ maddesi eklendikten sonra bunun için bir federal kanun oluşturulması gerekiyordu.

Bu yılın Mart ayında Putin, ülkede iki başlılığa yol açacağı düşüncesiyle Devlet Başkanlığı döneminin bitiminden sonra Devlet Konseyi'nin başkanı olarak kalmayı düşünmediğini açıklamıştı.