Rusya’nın Yeni Güvenlik Stratejisi’nde İngiltere detayı

HABERRUS - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni onayladı.

Devlet Başkanı tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe giren strateji belgesinde;

"Rusya'yı dizginlemeyi hedefleyen politikanın karşısında ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, devlet ve toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi, Rus toplumunun geleneksel manevi ve ahlaki temellerinin korunması, savunma ve güvenliğin sağlanması ile Rusya'nın içişlerine müdahalenin önlenmesi ülkemiz için hayati öneme sahiptir" deniliyor.

Rusya'nın ulusal çıkarlarını yabancı devletlerin hasmane eylemleri de dahil dış ve iç tehditlerden korumak için uzun vadeli eğilimler dikkate alınarak ülkenin mevcut kazanımlarının ve rekabet avantajlarının daha etkili şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Toplumun geleneksel temellerini korumak

Stratejiye göre, Rusya Federasyonu'nun egemenliğinin ve güvenliğinin güçlendirilmesi ve Rus toplumunun geleneksel temellerinin korunması, Rusya'yı dışarıdan kontrol altına almayı hedefleyen bir politika zemininde hayati önem taşıyor.

Psikolojik enformasyon sabotajlarının ve Batılılaşmanın Rusya'nın kendi kültürel egemenliğini kaybetme tehdidini artırdığının altı çizilen belgeye göre Rusya ve dünya tarihini tahrif etme, tarihi gerçekleri çarpıtma ve tarihsel hafızayı yok etme girişimlerinin arttığına, kötü niyetli kişilerin Rusya'da etnik ve mezhepler arası çatışmaları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekilmiş.

Özellikle belgede, ”Dost olmayan ülkeler, marjinal grupları destekleyerek Rusya Federasyonu'ndaki mevcut sosyo-ekonomik sorunları kullanarak Rusya Federasyonu'nun iç birliğini bozmak, protesto hareketine ilham vermek ve radikalleştirmek, ve Rus toplumunu bölmek için kullanmaya çalışıyor. Dolaylı yöntemler, uzun vadeli istikrarsızlığı kışkırtmak için giderek daha fazla kullanılıyor." İfadeleri yer alıyor.

Modern dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin kaydedildiği belgede "Dünyada artan istikrarsızlık, radikal ve aşırılıkçı eğilimlerin artması, giderek kesinleşen devletler arası ihtilafları iç ve dış düşmanlar arayarak çözme girişimlerine, ekonominin ve geleneksel değerlerin çökmesine ve temel insan hak ve özgürlüklerinin görmezden gelinmesine yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun nükleer silahların potansiyel kullanımına dönük tatbikatlarının Rusya'nın karşı karşıya olduğu askeri tehditlere yenilerini eklediğinin belirtildiği belgede "Rusya'nın karşı karşıya olduğu askeri tehlikeler ve askeri tehditler, Rusya'ya, müttefiklerine ve ortaklarına baskı yapma girişimleri, Rusya sınırlarına yakın bölgelerde NATO askeri altyapısının kurulması, artan casusluk faaliyetleri, Rusya'ya karşı büyük askeri birliklerin ve nükleer silahların kullanılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı tatbikatlar nedeniyle daha da artıyor" denilmiş.

Strateji Belgesinde, Rusya'nın ulusal çıkarlarını "yabancı devletlerin dostça olmayan eylemleri de dahil olmak üzere" dış ve iç tehditlerden korumak için, "Rusya Federasyonu'nun dünya gelişimindeki uzun vadeli eğilimleri hesaba katarak mevcut başarılarını ve rekabet avantajlarını kullanma verimliliğinin artırılması gerektiği belirtiliyor.”

Dostça olmayan eylemlere yanıt vermek

Belgede, Rusya'nın yabancı devletlerin dostça olmayan eylemlerine yanıt olarak simetrik ve asimetrik önlemler alma hakkı olduğu belirtiliyor.

Bu madde İngiltere’nin geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de Kırım yakınlarında yaptığı provokasyonu akıllara getiriyor. Yaşanan sıcak olayın ardından Putin, Rusya’nın sınır ihlali yapan İngiliz savaş gemisini batırabileceği bu hareketin tamamen meşru savunma hakkı olduğu, batırsaydı bile dünya savaşı çıkmazdı ifadelerini akıllara getiriyor.

Aynı zamanda belgede, dünyadaki durgunluk koşullarında yaptırımların ve korumacılığın giderek yaygınlaştığını ve Rusya ve ortaklarına açık siyasi ve ekonomik baskı uygulandığını kaydediyor.

Jeopolitik hedeflere ulaşmada askeri güç kullanımı artıyor

Dünyadaki askeri-politik durumun, yeni küresel ve bölgesel güç merkezlerinin oluşumu, aralarındaki etki alanları için mücadelenin şiddetlenmesi ile karakterize olduğunu belirtiyor. Uluslararası ilişkiler konularının jeopolitik hedeflerine ulaşmalarında bir araç olarak askeri gücün öneminin arttığı vurgulanıyor.

Çin'le tam teşekküllü ortaklık ve stratejik işbirliği ve Hindistan'la imtiyazlı stratejik ortaklık kurulması

Belgeye göre Aaya Pasifik bölgesinde güvenilir bölgesel istikrar ve güvenlik mekanizmaları geliştirilmesi amacıyla Çin'le tam teşekküllü ortaklık ve stratejik işbirliği yapılması ve Hindistan'la imtiyazlı stratejik ortaklık kurulması, Rusya'nın dış politika önceliklerinden biri haline geldi.

Belgenin sonuç bölümünde "Bu stratejinin uygulanması, Rusya halkının korunmasına, insan potansiyelinin geliştirilmesine, vatandaşların yaşam kalitesinin ve refahının iyileştirilmesine, ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine, Rus toplumunun birlik ve bütünlüğüne, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına, Rusya'nın rekabet gücünün ve uluslararası prestijinin artırılmasına katkıda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın müttefiklerle ilişkileri

Strateji Belgesi , özellikle, "Bazı ülkelerin eylemleri, Rusya'nın geleneksel müttefikleriyle olan bağlarını yok etmek için Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki (BDT) parçalanma süreçlerini kışkırtmayı amaçlıyor" diyor.

Belgede, bazı devletlerin Rusya'yı "tehdit ve hatta askeri bir düşman" olarak adlandırdığı, "nükleer güçlerin katılımı da dahil olmak üzere yerel ve bölgesel savaşlara tırmanan silahlı çatışma tehlikesinin arttığı" belirtiliyor.

İT altyapı tesislerinin devre dışı bırakılması

Strateji metni, yabancı devletlerin silahlı kuvvetlerinin Rusya'daki kritik İT altyapı tesislerini devre dışı bırakmak için eylemler uyguladığını söylüyor.

Belgede, "Yabancı devletlerin özel servislerinin faaliyetleri, Rus bilgi alanında istihbarat ve diğer operasyonları yürütmek için yoğunlaşıyor. Bu tür devletlerin silahlı kuvvetleri, Rusya Federasyonu'nun kritik bilgi altyapısını devre dışı bırakmak için Siber eylemler gerçekleştiriyor" diyor.

Daha bir çok konunun ele alındığı yeni belge 28 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda tartışıldı.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ulusal güvenlik stratejisinin yeni bir versiyonunu hazırlama kararı aniden alınmadığını bu tür belgenin her altı yılda bir yeniden gözden geçirilerek yazıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yılda hazırlanan Yeni Güvenlik Stratejisi’nin önceki versiyonu 2015'in sonunda kabul edilmişti.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=3&rangeSize=1