'Batı modeli Rus toplumuna uygun değil' diyenlerin oranında rekor artış

Rusların %76’sı Batı modelinin kendilerine uygun olmadığı görüşünde.

HABERRUS - VTSIOM  Siyasi Analiz Merkezi Rusya genelinde yaptığı ankete göre Rusların yüzde 61’i Ukrayna’da başlatılan askeri operasyonun ülkeyi birleştirdiğine inanıyor.

Aksi görüşe sahip olanların oranı ise yüzde 20. Geri kalanları bu konuda fikir beyan etmek istemedi. Ankete katılanların yüzde 70’i, Rusya’nın çok uluslu olması nedeniyle daha güçlü olduğuna inandığını vurgularken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 4’ü aksi görüş belirtti.

Batı modeli Rus toplumuna uygun değil

VTSIOM anketine katılan vatandaşların dörtte üçü yani yüzde 76’sı Rusya’nın değerlerinin Batı ABD ve Avrupa Birliği (AB) toplumlarının sahip olduğu değerlerinden çok farklı olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 73’ü Batı modelinin Rus toplumu için uygun olmadığı görüşünü savunuyor.

Rusların yüzde 61'i Rus toplumunun Batı toplumundan daha adil olduğuna inanırken, yüzde 17’si ise tam tersini düşünüyor. Bununla birlikte VTSIOM anketine katılan Rusların yüzde 69’u, Batı’nın bugün Rusya’ya karşı düşmanca bir politika izlediğine inanıyor. Ankete katılan Rus vatandaşlarının yüzde 42’sinin Batılı ülkelerin toplumsal değer düzeyinde bir tehdit oluşturduğuna inandığını belirtirken yüzde 40’ının ise Batı ülkelerinin askeri tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 25’i Batı’nın Rusya’ya karşı ekonomik bir tehdit yarattığına inandığını belirtiyor.