Rusya’da halkın yüzde 26’sı Batı karşıtı

HABERRUS - Batılı devletlerin Rusya halkı, kütürü, Rusyalı spor ve sanatçılara yönelik yaptırımları ve ikircikli politikaları Rusya halkları arasında Batı karşıtlığının artmasına sebep oluyor.

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VTsİOM’un yaptığı son anket oldukça çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Ankete göre Batı uygarlığı, demokrasisi ve kültürünün Rusya için yıkıcı etkileri olacağını düşünen kişilerin sayısının artışta olduğunu gösterdi. “Batı demokrasisi Rusya için felaket demek" diyenlerin oranı son 22 yılda yüzde 10’dan yüzde 26’ya yükseldi. Batı uygarlığının ve kültürünün Rusya’ya uygun olmadığı fikrindekilerin oranı 2000 yılından bu yana yüzde 25’ten yüzde 33’e yükseldi. Bu değerlerin Rusya’nın yararına olduğu görüşündeki kişilerin oranı ise aynı dönemde yüzde 55’ten yüzde 30’a geriledi.

Batı değerlerine karşı olan Rusya vatandaşlarının yüzde 78’i haber ve siyasi programları televizyondan izleyen kişiler.

Öte yandan Rusya için Batı değerlerinin faydalı olduğunu düşünenlerin çoğunu 18-34 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor.