Kazakistan’da, kriptopara madenciliğin artması elektrik sıkıntısına sebep oluyor

HABERRUS - Ucuz enerji fiyatları ve komşusu Çin'deki yasaklamanın ardından kriptopara madencilerinin akın ettiği Kazakistan, sayıları hızla artan kriptopara madencilerinin ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamakta zorlanmaya başladı.

19 milyon nüfuslu Orta Asya ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyadaki ikinci büyük kripto madencisi durumuna geldi.

Elektrik ithal etmek ve kesintilere gitmek zorunda kalan hükümet ağırlıklı olarak kayıt dışı çalışan ve yabancıların kontrolündeki sektörü nasıl düzenleyeceğine ve vergilendireceğine karar vermeye çalışıyor.

Diğer taraftan ülkedeki elektrik üretiminin büyük oranda çevreyi fazla kirleten yaşlanmış termik santrallerde yapılması da karbon emisyonlarını azaltmaya çalışan Astana yönetiminin işini zorlaştırıyor.

Kayıt dışı çalışan madencilerin kayıtlı çalışanlara göre iki kat daha fazla enerji tükettiği ülkede güvenlik güçlerinin ilk baskınları bu tür yasa dışı çalışan firmalara yapması bekleniyor.

Bakanlığın hesaplamalarına göre kayıt dışı çalışan madenler 1,2 GWt elektrik tüketirken kayıtlı madenler 600MWtt tüketiyor ve toplamda ülkedeki elektrik tüketiminin yüzde 8'ini teşkil ediyor.