Rusya ormanlarını gün geçtikçe kaybediyor

Rusya ormanlarını gün geçtikçe kaybediyor.

Rusya geniş ormanlık alanı ile dünya orman alanlarının %20’sine sahip olmasına rağmen bu potansiyelini yeteri kadar verimli kullanamıyor.

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’ndeki ormanlık alanlar, Çin’in muazzam işlenmemiş odun ve kereste ihtiyacını karşılamak için, sadece ekonomik getiri maçlı Çinli kereste firmalarına kiralanıyor. Çinliler tarafından kesilen ağaçlar ham madde olarak işlenmeden Çin’e gönderiliyor.

NYT’ın konuyla alakalı haberinde Rusya’nın orman alanlarının en çok yok edildiği ülkeler sıralamasında ilk sırada olduğunu belirtiyor.

Haberde, Çinli firmaların Sibirya ormanlarını tamamen yok edecek şekilde kesmesinin ormanlık alanların yok olmasıyla bölge ikliminin de olumsuz yönde etkilenebileceği bu durumun da çevre halkını çok endişelendiği vurgulanıyor.

Bölge sakinleri, ekolojik dengelere riayet etmeden ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurmadan yapılan kesim işlemlerinin çevreye ve bölgeye telafisi imkansız yaralar açacağını vurgulayarak çinli firmaların tek politikasının mümkün olduğu kadar çok ağacı kesip Çin’e göndermek olduğunu söylüyorlar. Bölgede kesim faaliyetlerini sürdüren Çinli firmaların yeteri kadar denetlenmediği, kesilen ormanlık alanların tekrardan ağaçlandırılması faaliyetlerinin de yetersiz olduğu bildiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ormanlık alanlarda ağaç kesiminin yasak olması da çinli firmaların Rusya’ya yönelmesinde en büyük faktör.

Geçtiğimiz yıl Rusya’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne 3,5 milyar dolarlık odun ve kereste ihraç edildi.resim tanımı girinresim tanımı girin resim tanımı girin

HABERRUS