Dağlık Karabağda varılan ateşkesin detayları

HABERRUS - Azerbaycan ve Ermenistan arasında haftalardır devam eden Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandıracak anlaşma imzalandı.

Lavrov Planı olarak bilinen anlaşmanın maddeleri şöyle:

Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm askeri eylemler 10 Kasım 2020 tarihinde, Moskova satti ile saat 00:00'dan itibaren duraca. Şu andan sonra taraflar olarak anılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti bulundukları pozisyonda duracaklardır.

Ermenistan'ın elinde bulunan Ağdam bölgesi ve Azerbaycan'ın Gaza bölgesindeki alanlar, 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan tarafına iade edilecektir.

Rusya Federasyonu'na bağlı 1960 hafif silahlı asker, 90 zırhlı araç, 380 adet otomotiv ve özel teçhizat Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve Laçin koridoruna konuşlandırılacak.

Rusya Federasyonu barışı koruma birliği, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak bölgeye konuşlandırılacak. Barış koruma gücünün bölgede konuşlanma süresi beş yıl olup, taraflardan birinin altı ay önceden bildirerek bu maddeyi iptal etmesi durumu harici süre otomatik olarak beş yıllık periyotlar halinde uzayacaktır.

Anlaşmanın taraflarca uygulanmasını kontrol etmenin etkinliğini artırmak için bir Barış Koruma Merkezi kurulacak.

Ermenistan Cumhuriyeti, 15 Kasım 2020'ye kadar Kelbajar bölgesini; Laçin bölgesini de Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile bağlantısını korumak amacıyla Laçin koridoru (5 km genişlik haricinde)1 Aralık 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a geri verecektir. (Suşa şehri hariç tutuluyor) Tarafların anlaşması ile üç sene içinde, Laçin koridoru içerisinde Stepanakert-Ermenistan arasındaki yeni bir trafik hattının planlarının inşası oluşturulacak ve bu hatta Rus Barış Gücü'nün yerleşmesi sağlanacaktır. (Yapılana kadar 5. maddede sözü geçen koridoru koryacak). Azerbaycan Cumhuriyeti Laçin koridoru üzerinden iki taraflı ulaşım yapan bu yeni yapılacak Ermenistan-Karabağ geçiş yolunun Ermeniler tarafından kullanacak olanların güvenliğini garanti eder. (Yolu kapatma girişiminde bulunmayacak).

Dağlık Karabağ yerinden edilen herkes (Ermeniler ve Azeriler) bölgeye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolü altında dönebilecekler.

Savaş esirleri, diğer tutuklular ve cesetlerin değişimi gerçekleşecek.

Bölgedeki tüm ekonomi ulaşım bağlantıları açılacak. Vatandaşlar, araçlar ve yüklerin iki taraflı kesintisiz ulaşımını organize etmek için Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım hatları temin edilecektir. Ulaşım bölgesindeki kontrolRusya'nın FSB'ye bağlı Sınır Muhafaza Servisi tarafından muhafaza edilecektir.

Taraflar anlaşma uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni ulaşım hatları inşaasını teminat altına almıştır.

Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesin gözetlenmesi çabalarına Türk askerinin de katkıda bulunacağını belirti ancak anlaşma metninde Türk askeri ile ilgili bir ifade bulunmuyor.