Putin, zararın telafisi için Rusya'daki ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi

HABERRUS - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostane olmayan eylemlerine yanıt olarak, ABD'nin Rusya'daki varlıklarının kullanımına izin veren bir kararname imzaladı. Bu kararname, ABD'de Rus varlıklarına el konulmasından kaynaklanan zararın telafisi için alındı ve Rusya Federasyonu'nun resmi yayın portalında yayımlandı.

Kararnamenin İçeriği ve Detayları

Kararname, "Özel ekonomik önlemler ve zorlayıcı tedbirler hakkında" 281-FZ sayılı yasa ve "Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yabancı devletlerin düşmanca eylemlerine karşı etki önlemleri (karşı koyma) hakkında" 127-FZ sayılı yasa temel alınarak oluşturuldu.

Rusya hükümetine, zararın tazmini için özel bir prosedür oluşturma talimatı verildi.

Rusya’daki Amerikan mülkleri, ABD’deki Rus mülklerine el konulmasından kaynaklanan zararların telafisi için kullanılabilecek.

ABD tarafından zarara uğrayan Rus hak sahipleri, Rusya’daki mahkemelerde dava açabilecek.

Bir Rus mahkemesi, ABD hükümeti veya yargı organlarının kararlarıyla mülklere el konulduğunu tespit ederse, toplanan bilgileri Rusya Federasyonu Yabancı Yatırımların Denetimi Hükümet Komisyonu'na iletecek. Komisyon, zararların telafisi için kullanılacak Amerikan mülklerini belirleyecek.

Telafi Yöntemleri:

Amerika Birleşik Devletleri'nin veya ABD vatandaşlarının taşınır ve taşınmaz malları.

Amerika Birleşik Devletleri'nin veya vatandaşlarının sahip olduğu menkul kıymetler ve Rus tüzel kişiliklerinin kayıtlı sermayelerindeki paylar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin veya vatandaşlarının sahip olduğu mülkiyet hakları.

Hükümetin Yetkileri ve Yükümlülükleri:

Rus hükümeti, kararnamenin uygulanmasına yönelik olarak dört ay içinde Rus mevzuatında değişiklik yapacak.

Kararname, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

ABD Senatosu'nun Kararı:

24 Nisan'da ABD Senatosu, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transfer edilmesine yönelik bir yasa tasarısını onayladı. Başkan Joe Biden henüz bu yasayı imzalamadı.

Bu gelişme, Batılı ülkelerin Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlıkları dondurmasının ardından geldi.

Rusya'nın Tepkisi ve Misilleme:

Kremlin, ABD'nin ve Batılı ülkelerin bu tür adımlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rus varlıklarına el koymasına karşı misilleme yapılacağını ve Batı'daki Rus varlıklarının iadesi konusunda fırsatları olduğunu belirtti.

Batılı Şirketlerin Varlıkları:

2022 yılında RIA Novosti, Rusya'da Batılı şirketlerin varlıklarının 288 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu miktar 2023 sonunda 215 milyar dolara düştü.

Bu varlıkların 98,3 milyar doları Kıbrıs'ta, 50,1 milyar doları ise Hollanda'da bulunuyor.

Rus işadamı Konstantin Malofeev'in 5,4 milyon dolarlık varlığına ABD tarafından el konuldu ve bu fonlar Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılacak.

Bu kararname, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı verdiği bir yanıt olarak değerlendiriliyor ve iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik gerilimleri daha da artırabilecek potansiyele sahip.