Fethullah Gülen’i niçin terörizmle suçluyorlar? Rusya 'Hristiyan ve İslam Dayanışma Merkezi’ Başkanı cevaplıyor

HABERRUS - Rusça yayın yapan Vzgliad s Nebesnoy (İlhami Bakış) youtube kanalında Dinler ve Kültürler arası dialog konuşmalarında ‘İbrahimi dinlerin bir diyalog zemininde buluşmaları’ ele alınıyor.

İlahi Vahiyler'den diyalog için zemin bulma çalışmasında Türk düşünür ve din adamı Fethullah Gülen’in öğretilerinin dialog zemininde dünya barışına nasıl katkı yapabileceği örnekleriyle anlatılıyor.

Moskova Patrikhanesi Ortadoks Kilise ve Toplum Halk Dernekleri Federasyon Üyesi; ‘Hristiyan ve İslam Dayanışma Merkezi’ Başkanı Dimitri Pohamov konu ile alakalı sorulara cevap veriyor. resim tanımı girin

Dünya barışı adına dinler ve kültürler arası dialog çalışmalarının kaçınılmazlığının vurgulandığı söyleşide kavram olarak Hizmet Hareketinin sembolü haline gelen dialog, bütün insanlıkla iletişime girme, ortak paydalar edinmeyi ifade ediyor.

Hizmet Hareketine önderlik eden ve işte insanlığın kurtuluşu için sağlam fikir sunan ama ne yazık ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idaresindeki mevcut Türk hükümeti tarafından haksız yere suçlanan Fethullah Gülen, 2016'da askeri darbe düzenlemekle suçlanıyor. Bu arada kayda değer önemli bir nokta varki o da, Prospect and Foreign Policy dergileri tarafından yapılan anket sonuçlarına göre 2008 yılında evrenin en etkili entelektüeli seçildiğini; 2009 yılından bu yana en etkili 500 Müslüman arasında yer aldığını; 2013 yılında Time dergisinin Dünyadaki En Etkili 100 kişisi arasında olduğunu ve Foreign Policy dergisinin Dünyanın En Etkili 500 Kişisi arasında gösterildiğini unutmayalım. Sık sık ve haklı olarak "dünyanın en önemli Müslüman önde gelenlerinden biri" olarak anılıyor Fethullah Gülen.

Hizmet Hareketi’ne Türkiye’de sınırlamalar gelmeden önce ortak bazı çalışmaların yapılabildiğini ve hatta birlikte Fener Rum Patriği Bartelemos’un ziyaret edildiğini belirten Pohamov şunları söylüyor: Türkiye'nin mevcut siyasi rejimi Fethullah Gülen'i terörizmle ve 2016'da askeri darbe girişimiyle suçluyor. Ancak tüm bu suçlamalar kesinlikle temelsiz olduğu gibi tam da burada bu ülkenin yönetici elitinin gelecek adına aydınlanma; çok fikirliliğe dayalı bir gelecek inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklanıyor. Gülen'in çok sayıda kitabında anlattığı ortak bir insan kardeşliği konusuna duyarsızlık var. Öte yandan Erdoğan'ın Türkiye'si geçmişe bakıyor ve Müslüman inananların dini duygularını sömürmek de dahil olmak üzere mevcut tüm güç ve araçlarla, IŞİD gibi uluslararası terör örgütlerini destekleme adına, yani ne pahasına olursa olsun Osmanlı İmparatorluğu anlayışını yeniden kurmak için çabalıyor.