Türkiye basın özgürlüğünde Rusya'nın gerisinde kalmaya devam ediyor

HABERRUS - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye, Rusya'nın da gerisine düşerek 153'üncü sırada yer aldı.

Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadarki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı.

Türkiye 180 ülke arasında 153'üncü Rusya ise 150'inci sırada yer aldı.

Türkiye, 2021 endeksinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı kitle gösterileri sırasında medya mensuplarına ağır baskılar uygulanan ve beş basamak birden gerileyen Belarus'un yerine yerleşmiş oldu.

2002 yılında Türkiye 99'uncu sıradaydı

Endeksin ilk kez yayımlandığı 2002 yılında 99'uncu sırada yer alan Türkiye, zaman içerisinde hızlı bir gerileme kaydetti. Özellikle 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası otoriterleşmesi sertleşen AKP rejimi ile basın alanında özgürlüklerde büyük kayıplar yaşandı.

Türkiye Basın özgürlüğü sıralamasında 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 2019'da 157, 2020'de ise 154'üncü sırada gösterilmişti.

resim tanımı girin

180 ülke arasında basın özgürlüğü durumunun "iyi" olarak sınıflandırıldığı ülke sayısı, şimdiye kadarki en düşük rakam olan 12'ye geriledi.

Raporda 73 ülkede bağımsız gazeteciliğin tamamen ya da büyük ölçüde engellendiği, bunun dışında 59 ülkede "ciddi engellemeler" ile karşı karşıya bulunulduğu, dünyadaki ülkelerin yaklaşık dörtte üçünde basın özgürlüğünün en azından "kayda değer bir şekilde" kısıtlandığına vurgu yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, baskıcı devletlerin ve otoriter liderlerin koronavirüs pandemi sürecini kendileri ve iktidarları için bir araç olarak kullandıklarını ve özgür ve bağımsız haberciliği daha da baskı altına aldıklarını belirtti.