Rusya'nın yeni askerî doktrini

| Fikret Ertan

Son yıllarda askerî, siyasî ve güvenlik alanlarında meydana gelen gelişmeler Rusya'yı da etkilemiş bulunuyor. Nitekim bu yüzden bu ülke son 9 yıldır yürürlükte olan askerî doktrini yeniden gözden geçirip yeni bir doktrin yazmaya hazırlanıyor.

2000 yılında zamanın Devlet Başkanı Putin tarafından onaylanarak yürürlüğe giren doktrin genelde çok-kutuplu bir dünyayı destekleyen, özelde ise Rus askerî reformuna vurgu yapan esasta savunmaya dönük bir doktrindi.

Rusya Milli Güvenlik Konseyi'nin açıklamalarına göre işte bu doktrin artık değişen dünya şartlarına cevap veremeyen, gözden geçirilmesi mutlaka gereken eski bir doktrin. Konsey bunu da şöyle ifade ediyor: '... 2000 yılından bu yana dünyadaki jeopolitik ve askerî durumda, milli güvenliğimize yönelik tehditlerin mahiyetinde köklü değişiklikler meydana geldi. Bu durum, Rus silahlı kuvvetleri ve ilgili güvenlik kurumlarının üstlendikleri görevlerin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmış bulunmaktadır. Global arenadaki durum tahlil edildiğinde, önde gelen ülkelerin politikalarında güç kullanımı taleplerinin arttığı gözlemlenmektedir. Askerî doktrin gözden geçirilerek Rusya'nın karşı karşıya bulunduğu milli güvenlik konularına cevaplar bulması sağlanmalıdır.'

Bu ifadelerde yer alan 'önde gelen ülkelerin güç kullanımı taleplerinin arttığı' şeklindeki atıf şüphesi Amerika ve NATO'ya; zira Rusya hem Amerika'nın ve hem de NATO'nun çeşitli askerî hareket ve hamlelerinden son derece rahatsız son birkaç yıldır. Özellikle de NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru genişlemesi ve Avrupa ayağını askıya almasına rağmen Amerika'nın genel balistik füze savunma sistemini kendi milli güvenliğine karşı tehdit olarak görüyor.

Son iki yıldır Milli Güvenlik Konseyi koordinatörlüğünde Rus Genelkurmayı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından gözden geçirilmekte olan doktrin işte en başta bu tehditlere karşı tedbirleri ihtiva edecek. Bunlar neler olacak, şimdiden söylemesi mümkün değil; ama Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in bu hafta İzvestia gazetesine verdiği mülakattan yeni doktrinde en başta nükleer stratejide önemli değişikliklerin yapılacağı şimdiden anlaşılmış bulunuluyor.

Bir zamanlar Rus iç istihbarat servisi FSB başkanlığı da yapan ve Rusya'nın en önemli güvenlik yetkililerinden olan Patruşev İzvestia'ya yeni askerî doktrinde nükleer silahların kullanılmalarına yol açacak durumlarla ilgili olarak değişiklikler yapılacağını, yeni doktrinde potansiyel saldırganlara karşı önleyici nükleer saldırılar düzenlenmesi ve nükleer silahların sadece büyük ve çaplı klasik savaşlarda değil aynı zamanda bölgesel ve mahalli ihtilaflarda da kullanılmaları hususlarının yer alacağını ifade etmiş bulunuyor.

Patruşev'in bu ifadeleri şüphesiz Rusya'nın askerî doktrininden eskiye göre çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor; zira eski doktrinde nükleer silahların istisnai durumlarda sadece savunma amaçlı ve Rusya'nın milli varlığı tehlikeye girmesi halinde kullanılmaları öngörülürken yeni doktrinde ise kullanım durumları daha geniş bir alana yayılmış bulunuyor. Patruşev yeni doktrinde önleyici saldırılardan, bölgesel ve mahalli kullanım durumlarından söz ediyor. Bu şüphesiz çok manidar bir gelişme aynı zamanda. Dünyanın nükleer silahlardan arındırılması konuşulurken Rusya yeni askerî doktriniyle kendi nükleer silahlarını muhafaza etmekle kalmayıp, bunların kullanım alanlarını da genişletiyor, çeşitlendiriyor. Bunu yaparken de çeşitli kesim ve ülkelere gözdağı veriyor.

Bu yılın sonuna doğru Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'e onay için sunulacak yeni doktrin anlattığımız yeni nükleer unsurlardan başka neyi ihtiva edecek, şimdilik bilmiyoruz; ama mesela Patruşev'in ifadelerinden Amerika ve NATO'nun dış tehdit, Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinin ise iç tehdit ya da tehlike olarak belirtileceğini biliyoruz.

Rusya hakkında düşünenler, hesap yapanlar, politika geliştirenler bu ülkenin yeni askerî doktrini ile ilgili gelişmeleri iyi takip etmeliler kısacası...